Піридин (C₅H₅N)

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Хімія

Ключові слова

піридин, азотомісткі органічні сполуки, гетероциклічна сполука, гетероатом, диполь, токсичний, піридиновий цикл, кам'яновугільний дьоготь, вітамін, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Ковалентні зв'язки у молекулах бензолу

У бензолі між атомами вуглецю діють сигма-зв'язки та делокалізовані пі-зв'язки.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Стирен (вінілбензен) (C₈H₈)

Безбарвна рідина з запахом, схожим на бензен. Мономер полістирену.

Бензойна кислота (C₆H₅COOH)

Найпростіша ароматична карбонова кислота кислота.

Нафталін (C₁₀H₈)

Найпростіший поліциклічний ароматичний вуглеводень.

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Added to your cart.