Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів молекулою ортофосфатної кислоти.

Хімія

Ключові слова

фосфат йон, Кислий іонний залишок, аніон, йон, з'єднання іона, фосфорна кислота, фосфати, тринатрий фосфат, суперфосфат, РНК, ДНК, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Ортофосфат-йон PO₄³⁻

Дані

Молярна маса: 94,9 г/моль

Форма: правильний тетраедр

Кут між зв'язками: 109,5o

Властивості

Ортофосфат-йони мають формальний заряд -3, атоми у яких сполучені ковалентними зв'язками. Пі-зв'язки йону є делокалізованими. Ортофосфат-йон утворює солі з катіонами металів та йоном амонію. Лише ортофосфати амонію та лужних металів добре розчиняються у воді.

Поширення в природі, добування

Ортофосфат-йони утворюються з ортофосфатної кислоти внаслідок дисоціації трьох протонів. Ортофосфат-йони містяться в грунті та деяких гірських породах.

Застосування

Є важливим компонентом добрив. Процес виробництва суперфосфату полягає в тому, що спочатку кальцій ортофосфат розчиняють у сульфатній кислоті, а потім додають до нього гіпсовий порошок. Натрій ортофосфат використовується для пом'якшення води.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Червоний фосфор

Одна із алотропних модифікацій Фосфору.

Ортофосфатна кислота (H₃PO₄)

Використовується як харчова добавка та для видалення вапняного накипу та іржі.

Білий фосфор (P₄)

Один із алотропних модифікацій Фосфору.

Фосфор (V) оксид

Сполука, яка утворюється під час спалювання фосфору на повітрі у вигляді білого диму.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в катаболічних процесах.

Кругообіг фосфору в природі

Кругообіг фосфору в природі - це рух фосфору через літо-, гідро- та біосферу.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Фосфор (ІІІ) хлорид (PCl₃)

Безбарвна рідина, яка виділяє дим у вологому повітрі.

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як НAДФ⁺ має важливе значення в анаболічних процесах як переносник...

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Перманганат-йон (MnO₄⁻)

Калій перманганат використовується як дезінфікуючий засіб.

Added to your cart.