Організація генетичного матеріалу

Організація генетичного матеріалу

В ядрах еукаріотичних клітин, що мають кілька мікрометрів, знаходиться 2 м ДНК спіралізованої в декілька раз.

Біологія

Ключові слова

генетичний матеріал, ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота, подвійна спіраль, хромосома, аденін, тимін, цитозин, гуанін, відтворення, пуринових, пиримидин, Водневий зв'язок, гістоновий білок, нуклеосом, людина, біохімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Тонка структура хромосом

 • ДНК
 • пентозо - фосфатний каркас
 • основа
 • цукор (дезоксирибоза)
 • фосфат
 • аденін
 • тимін
 • цитозин
 • гуанін
 • структура нанизаних намистин
 • гістонове ядро 8 гістонових молекул
 • гістон Н1
 • спіральна структура
 • петельна організація
 • білковий каркас
 • хромосома

Структура ДНК

 • пентозо - фосфатний каркас - Це молекулярний ланцюг, в якому молекули цукру (дезоксирибоза) чергуються з фосфатом.
 • основа - ДНК містить чотири нуклеотиди: аденін, тимін, гуанін і цитозин. Аденін і гуанін - це більші пуринові основи, а тимін і цитозин - це менші піримідинові основи.
 • цукор (дезоксирибоза) - ДНК містить молекулу цукру з п'ятьма атомами карбону під назвою дезоксирибоза. Звідси і назва ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота.
 • фосфат - Молекули фосфатів розташовуються між молекулами дезоксирибози.
 • аденін - Аденін і гуанін - пуринові основи. Приєднуються двома водневими зв'язками.
 • тимін - Тимін і цитозин - піримідинові основи.
 • цитозин - Цитозин і тимін - піримідинові основи.
 • гуанін - Гуанін і аденін - пуринові основи. Гуанін зв'язується з цитозином трьома водневими зв'язками.

Озвучування

Молекула ДНК - Це молекула з формою подвійної спіралі, в яких нуклеотиди прикріпленні до пентозо - фосфатного каркасу. Певна послідовність нуклеотидів кодує послідовність амінокислот в молекулі білка. Таким чином ДНК визначає ознаки живих організмів.

В пентозо - фосфатному каркасі чергуються залишки молекул дезоксирибози і фосфату. Нітратні основи можуть бути поділені на дві великі групи: пуринові і піримідинові. Аденін і гуанін - це пуринові основи, а тимін і цитозин - піримідинові. Згідно з правилом комплементарності аденін з'єднується з тиміном, а гуанін - з цитозином. Між нуклеотидами виникають водневі зв'язки. Аденін зв'язується з тиміном двома водневими зв'язками, а гуанін з цитозином - трьома водневими зв'язками.

Еукаріотичні клітини з ядрами, що вимірюються в кілька мікрометрів, містять кілька метрів ДНК, що компактно упакована, для того щоб вміститись в крихітне ядро без заплутування і забезпечити рівномірний розподіл під час поділу клітини.

Молекула ДНК накручується на молекули гістонових білків, утворюючи нуклеосоми. Вісім молекул гістонів створюють ядро.навколо якого двічі накручена ДНК. Закріплення ДНК на поверхні нуклеосоми здійснюється за допомогою гістонового білка Н1. Гістони створюють характерні структури у вигляді намистин на нитці.

Ці намистини на нитці закручуються у котушки, утворюючи суперспіраль. В одному витку спіралі знаходяться шість нуклеосом.

На наступній стадії упакування відбувається прикріплення частин котушки до білкового скелету і утворення петельної структури.

Структурні петлі згортаються і утворюють хромосоми.

Клітини людини містять 46 хромосом загальною протяжністю два метри. Тобто кожна мікроскопічна хромосома містить в середньому 4 см ДНК

Пов'язані об'єкти

ДНК

Носій генетичної інформації в клітинах.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві дочірніх, а число хромосом залишається незмінним.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

Радіоактивність

Спонтанне перетворення одних ядер в інші, яке супроводжується випромінюванням різних частинок, отримало назву радіоактивність.

Інфузорія туфелька

Інфузорія туфелька - еукаріотичний одноклітинний організм, який розповсюджений в прісних водоймах.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

Тихохід

Тихоходи можуть виживати в екстремальних умовах та навіть залишатися живими в космічному просторі.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову структуру білків.

Амеба протей

Широко розповсюджений гетеротрофний одноклітинний організм, форма тіла якого постійно змінюється.

Added to your cart.