Океанічні шари

Океанічні шари

Чинники довкілля і живий світ морів змінюються залежно від глибини води.

Географія

Ключові слова

море, гідросфера, поглинання світла, споживач, продюсер, розкладання, планктон, водорість, відкрите море, узбережжя, Глибоке море, флора та фауна, солоність, океан, морська вода, вода, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Океанічні шари

 • прибережні води - Водний шар з глибиною, що не перевищує 200 м.
 • відкриті морські води - Віддалений від берега верхній морський шар глибиною 200 м.
 • глибинні морські води - Водний шар глибше 200 м у відкритому морі.
 • 100 м
 • 200 м
 • 500 м
 • 1000 м
 • 2000 м
 • 3000 м
 • 4000 м
 • 5000 м

Живий світ морів

 • 100 м
 • 200 м
 • 500 м
 • 1000 м
 • 2000 м
 • 3000 м
 • 4000 м
 • 5000 м

Фізичні властивості морської води

 • 100 м
 • 200 м
 • 500 м
 • 1000 м
 • 2000 м
 • 3000 м
 • 4000 м
 • 5000 м
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • нм
 • сонячне випромінювання
 • довжина світлових хвиль
 • ультрафіолетовий - Хвилі завдовжки 100-380 нм проникають на морську глибину 30 м.
 • фіолетовий - Хвилі завдовжки 380-420 нм проникають на морську глибину близько 120 м.
 • синій - Хвилі завдовжки 420-490 нм, які можуть проникнути на морську глибину максимально 1000 м.
 • зелений - Хвилі завдовжки 490-575 нм проникають на морську глибину близько 150 м.
 • жовтий - Хвилі завдовжки 575-585 нм проникають на морську глибину близько 50 м.
 • помаранчевий - Хвилі завдовжки 585-650 нм проникають на морську глибину 25-30 м.
 • червоний - Хвилі завдовжки 650-760 нм проникають на морську глибину 5-15 м.

Поглинання світла

Поверхні моря досягає увесь спектр сонячного світла. Вода поглинає світло, але хвилі різної довжини вловлюються не порівно. Інфрачервоні промені, які невидимі для людського ока, поглинаються на глибині 3 м, тоді як ультрафіолетове світло може проникати в морську воду на глибину близько 30 м.

Видиме світло (довжина хвиль якого коливається в діапазоні 380-760 нанометрів) з різними довжинами хвиль відповідає різним кольорам.
Поглинання світла морською водою відбувається таким чином: в першу чергу краще всього поглинається червоне світло на глибині 5-15 м. Помаранчеве - на глибині 25-30 м, тоді як жовте проникає в товщу води на 50 м. Зелене і фіолетове світло поглинаються у меншій мірі, хвилі цих кольорів можуть проникнути на глибину 100 м. Синє світло проникає глибше за інші кольори спектру - на 200-300 м в глибину води, але його сліди можна спостерігати і на глибині 1000 м. Тому ми бачимо море блакитним або синім.

Світло виключно важливе і є основою для організмів, що мешкають в мілководній зоні і відкритих водах. Рослинам цих зон для фотосинтезу потрібна світлова енергія.
Зі зменшенням світла рідшає і рослинність, здатна до фотосинтезу, що впливає на поширення морського тваринного світу.

Температура

Температура морської води і її зміни набагато збалансованіші в порівнянні з сушею. Сезонні перепади температури поверхневих вод спостерігаються в помірному поясі; а температура в полярних і тропічних водах відносно постійна.

Разом зі збільшенням глибини температура води в певному шарі різко знижується. Цей шар температурного стрибка називається шаром термоклину.
Шар термоклину є постійним і в тропічних морях зустрічається на глибині між 100 і 500 м. У помірному поясі шар термоклину міняється залежно від пори року. У полярних водах різкі температурні зміни зустрічаються рідко. Нижче термоклину температура встановлюється на постійно низькому рівні: на глибині 2000 метрів температурні значення морської води стабільно показують 2-4 °C.

Тиск

Гідростатичний тиск залежить від ваги рідини. Всередині рідини гідростатичний тиск незмінний у всіх напрямках. Величина тиску залежить від висоти стовпчика рідини і її щільності. Виходячи з цього, чим глибше ми занурюємося в море, тим більшого тиску зазнаємо. Його значення складає
1 бар (100 кПа) на кожні 10 метрів.

При постійній температурі об'єм газу обернено пропорційний до його тиску. Якщо ми, наприклад, опустимо у воду м'яч, то чим глибше він занурюється, тим більший тиск на нього виявляється, і тим менше буде його об'єм.

Морські організми знаходять зони з найбільш прийнятним для них тиском. Різниця в тиску привела до утворення і розвитку спеціальних пристосувань у багатьох морських організмів, особливо у тих, що мають легені морських тварин, як наприклад: тюлені, дельфіни і кити.

Солоність

Середня солоність морської води становить 35‰ (проміле). Це означає, що в одному літрі води міститься 35 г мінеральних солей, в основному кухонної солі.

Вміст солі у водах Світового океану можна назвати постійним. Найбільш однорідними (гомогенними) в цьому відношенні є глибоководні моря: вміст солі в них 34,5-35‰.

Вміст солі в поверхневих водах океанів також відносно постійний: 34-35‰.
Найбільш однорідна солоність спостерігається в Тихому океані. У субтропічному поясі більше відособленого Атлантичного океану концентрація солі вища. Окрім кліматичних чинників на вміст солі в морській воді впливають зміна пір року, поступлення прісної води, а також відособленість морських акваторій.
У теплих морях, де поступлення прісної води і випадання опадів мінімальні, солоність вища. Цим пояснюється, наприклад, висока концентрація солі в Середземному морі.

Концентрація солі в морях змінюється також залежно від глибини: розрізняється подібно до температурних водних шарів. Різниця в температурі і вмісті солі відіграє роль у формуванні морських течій.

Для морських тварин вміст солі в морській воді має життєво важливе значення. Якщо концентрація солі морів несподівано зміниться, то це приведе до загибелі цілих популяцій живого світу.

Анімація

 • прибережні води - Водний шар з глибиною, що не перевищує 200 м.
 • відкриті морські води - Віддалений від берега верхній морський шар глибиною 200 м.
 • глибинні морські води - Водний шар глибше 200 м у відкритому морі.
 • планктон - Сукупність різнорідних дрібних живих організмів, що вільно плавають в товщі води, які нездатні чинити опір течії.
 • 0 м = 25 °С
 • 100 м = 23 °С
 • 200 м = 20 °С
 • 500 м = 15 °С
 • 1000 м = 5 °С
 • 2000 м = 3 °С - Нижче цього рівня температура практично не міняється.
 • 100 м 1000 кПа = 10 бар
 • 500 м 5000 кПа = 50 бар
 • 1000 м 10000 кПа = 100 бар
 • 5000 м 50000 кПа = 500 бар
 • 100 м
 • 200 м
 • 500 м
 • 1000 м
 • 2000 м
 • 3000 м
 • 4000 м
 • 5000 м
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • нм
 • сонячне випромінювання
 • довжина світлових хвиль
 • ультрафіолетовий - Хвилі завдовжки 100-380 нм проникають на морську глибину 30 м.
 • фіолетовий - Хвилі завдовжки 380-420 нм проникають на морську глибину близько 120 м.
 • синій - Хвилі завдовжки 420-490 нм, які можуть проникнути на морську глибину максимально 1000 м.
 • зелений - Хвилі завдовжки 490-575 нм проникають на морську глибину близько 150 м.
 • жовтий - Хвилі завдовжки 575-585 нм проникають на морську глибину близько 50 м.
 • помаранчевий - Хвилі завдовжки 585-650 нм проникають на морську глибину 25-30 м.
 • червоний - Хвилі завдовжки 650-760 нм проникають на морську глибину 5-15 м.

Озвучування

Моря і океани представляють взаємозалежну водну оболонку, яка покриває 71% поверхні Землі і утворює найбільшу територію для життя на планеті. Чинники морського середовища змінюються зонально по горизонталі і вертикалі, в результаті у живому світі морів спостерігається розподіл по поясах.

Життєвий простір морського середовища поділяється на три основні частини: прибережні води, відкриті морські води і глибинні морські води.

Прибережні води - це води, де глибина шару до дна становить не більше 200 метрів. Тут живий світ найбільш різноманітний і багатий різними видами. У цих водах знаходиться найбільша кількість джерел харчування для живих організмів: через гирла річок, що впадають в моря, в прибережну зону поступає багато поживних речовин, останки загиблих тварин повертаються у біологічний кругообіг. Наявність світла робить можливим процес фотосинтезу.

Відкриті води є верхнім 200-метровим шаром віддалених від берега морських зон. Тут також присутнє світло, тобто можливий фотосинтез. Проте у відкритих водах буває недостатньо джерел живлення, оскільки останки загиблих тварин опускаються на морське дно. Тому життя у відкритому морі досить бідне.

Там, де присутні більше поживних речовин, наприклад, в прибережних зонах або поблизу океанських течій, основу життя складає планктон. Планктон - це сукупність різнорідних дрібних живих організмів, які вільно плавають в товщі води, які нездатні чинити опір течії. У зонах, де багато планктону, морська вода забарвлюється в зелений колір.

Глибоководний живий світ у відкритому морі зустрічається в шарі глибше 200 метрів. Середовище існування глибинних морських шарів нам менш відоме. На глибині 1000 метрів і нижче панує повна темрява. Тут мешкають тільки ті тварини і бактерії, джерелом живлення яких є органічні залишки, що опускаються з верхніх шарів.

Поширення морського життя залежить і від чинників навколишнього середовища. Світлові хвилі різної довжини поглинаються на різних глибинах. Найглибше може проникнути синє світло, тому ми бачимо море блакитним або синім.

Світло виключно важливе і є основою для організмів, що мешкають в мілководній зоні і відкритих водах. Рослинам цих зон для фотосинтезу потрібна світлова енергія. Зі зменшенням світла рідшає і рослинність, здатна до фотосинтезу, що впливає на поширення тваринного світу морів.

Температура морської води і її зміни набагато збалансованіші в порівнянні зі сушею. Разом зі збільшенням глибини температура води постійно знижується, а потім на глибині 2000 метрів встановлюється на постійно низькому рівні 2-4 °C.

Розповсюдженість морських організмів залежить і від температурних умов. Організми з низькою переносимістю температурних змін мешкають в тропічних, полярних або глибинних водах, де діапазон перепаду температур невеликий. Популяції помірного пояса і мілководних зон здатні переносити більші перепади температури.

Чим глибше ми занурюємося в море, тим більшого тиску зазнаємо. При постійній температурі об'єм газу обернено пропорційний до його тиску. Якщо ми, наприклад, опустимо у воду м'яч, то чим глибше він занурюється, тим більший тиск на нього виявляється, і тим менше буде його об'єм.

Морські організми знаходять зони з найбільш прийнятним для них тиском. Різниця в тиску привела до утворення і розвитку спеціальних пристосувань у багатьох морських організмів, особливо у тих, що мають легені морських тварин, як наприклад: тюлені, дельфіни і кити.

Середня солоність морської води становить 35‰ (проміле). Це означає, що в одному літрі води міститься 35 г мінеральних солей, в основному кухонної солі.

Найбільш однорідна солоність спостерігається в Тихому океані. У субтропічному поясі більше відособленого Атлантичного океану концентрація солі вища. Окрім кліматичних чинників на вміст солі в морській воді впливають зміна пір року, поступлення прісної води, а також відособленість морських акваторій.

У теплих морях, де поступлення прісної води і випадання опадів мінімальні, солоність вища. Цим пояснюється, наприклад, висока концентрація солі в Середземному морі.

Для морських тварин і рослин вміст солі у воді має життєво важливе значення. Якщо концентрація солі морів раптово зміниться, то це приведе до загибелі цілих популяцій живого світу.

Пов'язані об'єкти

Моря та затоки

В анімації представлені головні моря і морські затоки Землі.

Континенти і океани

Земна кора поділена на величезні простори суходолу - континенти, між якими розташовані океани.

p-V-T діаграма для ідеальних газів

Закони газу описують залежність між тиском, об'ємом і температурою ідеальних газів.

Відбиття і заломлення світла

Промінь світла відбивається або переломлюється на межі двох середовищ з різними індексами заломлення.

Морський чорт

Ця дивна риба використовує біолюмінесцентну приманку для полювання. Анімація покаже дію приманки.

Опріснення морської води

В результаті процесу опріснення з морської води отримують питну воду.

Глибоководні геотермальні отвори

Геотермальні отвори - тріщини, що виникають ​​в середині океанічних хребтів, з яких вивергається нагріта геотермальна вода.

Як працює пилосос?

Пилосос створює частковий вакуум і всмоктує пил за допомогою повітря під високим тиском.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Медуза

Вільно-плаваюча морська тварина, різновид Кнідарії. Найбільш древня група Справжніх багатоклітинних.

Припливи

Сила тяжіння Місяця призводить до появи припливів та відпливів на Землі.

Морські течії

Система морських течій утворює глобальний океанічний конвеєр, який істотно впливає на клімат нашої Землі.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Карта морського дна

На дні моря добре помітні краї літосферних плит.

Субмарина "Іктінео II"

Цей підводний човен, був інновацією в історії підводної навігації того часу. Розроблений іспанським винахідником Нарсісом Монтуріолем.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Порт

Порти мають бути забезпечені відповідною інфраструктурою та обслуговуванням.

Транспортні мережі

Анімація представляє основні повітряні, водні та сухопутні маршрути та транспортні вузли.

Added to your cart.