Нейрон, нервова тканина

Нейрон, нервова тканина

Нейрони - це клітини, призначені для передачі електричних сигналів.

Біологія

Ключові слова

нейрон, нервова тканина, нервове волокно, дендрит, аксон, синапс, стимул, сигнал, потенціал дії, потенціал спокою, імпульсу провідності, основна нервова функція, Хроматофільна субстанція або тільця Ніссля, гліальних клітин, telodendron, термінал Бутон, людина, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Нервова система

Центральна нервова система складається з головного і спинного мозку, а периферійна нервова система з нервів та ганглій.

Передача сигналу у нейронах

Нейрони передають електричні сигнали через хімічні та електричні синапсиси.

Мозок людини

Головними частинами людського мозку є стовбур мозку, мозочок, проміжний мозок і великий мозок.

Частини мозку людини

Основними частинами мозку людини є стовбур мозку, мозочок, проміжний мозок і великий мозок, який ділиться на частини.

Кров людини

Кров людини складається із клітин крові та плазми.

Центри мовлення

Мовлення вимагає синхронної роботи декількох центрів кори півкуль.

Анатомія спинного мозку

Спинний мозок - це частина центральної нервової системи, що проходить всередині хребта, від якої відходять спинномозкові нерви.

Больові рефлекси

Больові рефлекси - це рефлекси, центри яких знаходяться в спинному мозку. Вони забезпечують уникання від потенційно небезпечних подразників.

Будова шкіри та її чутливість

Шкіра - це м'який зовнішній покрив нашого тіла, що складається з трьох шарів: епідермісу, дерми та підшкірно-жирової клітковини (гіподерми).

Колінний рефлекс

Рефлекс, що викликається скороченням розгинального м'яза, - це колінний рефлекс.

Рівні біологічної організації нижче рівня індивіда

Ця анімація показує рівні біологічної організації від рівня індивіда до рівня клітин.

Лімбічна система

Лімбічна система відіграє важливу роль у формуванні емоцій та у навчанні.

Види поверхневого епітелію

Поверхневі епітеліальні тканини вкривають зовнішню поверхню тіла та вистеляють внутрішні поверхні органів тіла.

М'язові тканини

В тілі людини зустрічаються три типи м'язових тканин: гладка, поперечно - смугаста і серцева.

Сполучна тканина

До сполучних тканин відносяться пухка та щільна сполучні тканини, жирова тканина, кров, сухожилля та кісткова тканина.

Added to your cart.