НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як НAДФ⁺ має важливе значення в анаболічних процесах як переносник гідрогену.

Біологія

Ключові слова

NAD, NADP, NADPH, нікотинамід дінуклеотід, нікотинамід дінуклеотід фосфат, нуклеотид, перенос електрона, водневий транспорт, катаболічний процес, катаболізм, анаболизм, кофермент, нікотинамід, аденін, фосфат, рибоза, біологія, біохімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

НAД⁺

НАД⁺ нікотинамідаденіндинуклеотид (C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂)

Інформація

Молярна маса: 663,43 г / моль

Температура плавлення: 160 ° С

Властивості

Нікотинамідаденіндинуклеотид, або НАД⁺, складається з двох нуклеотидів, один з яких містить аденінову основу, а інший - нікотинамід.

Він є порошкоподібний, білий, гігроскопічний і легко розчинний у воді.

НАД⁺ є коферментом в метаболічних процесах. Він відповідає за транспортування гідрогену в катаболічних процесах з вивільненням енергії. Легко відновлюється; він є так званий акцептор гідрогену в реакціях.

Розповсюдження в природі та отримання

Його можна знайти у всіх живих клітинах. В основному він міститься у продуктах тваринного походження; а продукти рослинного походження містять його у відносно невеликій кількості.

Застосування

НАД⁺ використовується в біохімічних та клінічних лабораторіях у ферментативному аналізі. Його відновлена форма НАДН використовується як харчова добавка.

НAД⁺ (просторова структура)

НAДФ⁺

НАДФ⁺ нікотинамідаденіндинуклеотид-фосфат (C₂₁H₂₉N₇O₁₇P₃)

Інформація

Молярна маса: 744,41 г / моль

Властивості

Нікотинамідаденіндинуклеотид-фосфат або НАДФ⁺, відрізняється від НАД⁺ лише тим, що в молекулі є додатковий залишок ортофосфатної кислоти. НАДФ⁺ також є коферментом, що транспортує гідроген; Однак, він бере участь в анаболічних процесах: він переносить гідроген, необхідний в реакціях відновлення.

Розповсюдження в природі та отримання

Його можна знайти у всіх живих клітинах. В основному він є в продуктах тваринного походження; а продукти рослинного походження містять його у відносно невеликій кількості.

Застосування

НАДФ⁺ використовується в біохімічних та клінічних лабораторіях, у ферментативному аналізі. Його відновлена форма НАДФН використовується як харчова добавка.

НAДФ⁺ (просторова структура)

НAДФН

НАДФН (C₂₁H₃₀N₇O₁₇P₃)

Інформація

Молярна маса: 745,44 г / моль

Властивості

НАДФН є відновленою формою НАДФ⁺; його біологічною функцією є транспортування гідрогену. Він є порошкоподібний, білий, гігроскопічний і легко розчинний у воді.

За винятком деяких випадків, НАДФН бере участь в анаболічних процесах.

Розповсюдження в природі та отримання

Його можна знайти у всіх живих клітинах. В основному він міститься в продуктах тваринного походження; а продукти рослинного походження містять його у відносно невеликій кількості.

Застосування

Використовується як харчова добавка.

НAДФН (просторова структура)

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може регулюватися.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в катаболічних процесах.

Ортофосфатна кислота (H₃PO₄)

Використовується як харчова добавка та для видалення вапняного накипу та іржі.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів молекулою ортофосфатної кислоти.

D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Лінійна форма рибози, що зустрічається в нуклеотидах, нуклеозидах та коферментах.

Added to your cart.