Метан (CH₄)

Метан (CH₄)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Хімія

Ключові слова

метан, насичений вуглеводень, алкан, парафін, гомологічний ряд, нафта, природний газ, звільнений, Тетраедр, неполярний, термічне розкладання, реакція заміщення, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Метан (CH₄)

Дані

Молярна маса: 16,043 г/моль

Температура плавлення: -182,47 °C

Температура кипіння: -161,45 °C

Густина: 0,0007 г/см³

Відносна густина за повітрям: 0,6

Теплота згорання: 890,9 кДж/моль

Форма молекули: тетраэдр

Кут між зв'язками: 109,5°

Властивості

Метан - це безбарвний газ без запаху. Легший за повітря, не розчинний у воді, але добре розчиняється в органічних розчинниках. На повітрі горить з утворенням води та карбон (ІV) оксиду. Карбон-Гідроген зв'язок у метані є слабо полярним, але вся молекула завдяки своїй симетрії є неполярною. Під час хлорування метану утворюються хлорометан, дихлорометан, трихлорометан та тетрахлорометан. Тип даної реакції - заміщення.

Метан з повітрям утворює вибухову суміш: її знаходять у рудниковому газі, який може стати причиною серйозних аварій у гірничодобувній промисловості. За температури приблизно 500 °C без доступу повітря метан розкладається. З водою він утворює синтез-газ - суміш карбон (ІІ) оксиду та водню.

Поширення в природі, добування

Метан міститься в природному газі, болотному газі, біогазі та в розчиненому стані у нафті. Він утворюється в результаті бактеріального розкладу целюлози. У лабораторії метан добувають під час нагрівання суміші порошків натрій етаноату та натрій гідроксиду.

Застосування

Метан - важлива промислова сировина. З нього можна добути багато сполук, наприклад: галогенопохідні вуглеводнів, ацетилен та гідроген ціанід. Метан в основному використовується як паливо.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Метангідрат (горючий лід)

Тверда речовина, утворюється за низьких температур та високого тиску в океанських глибинах Землі.

Алкани

Алкани - це насичені вуглеводні, які можна розподілити в гомологічні ряди.

Біогазова електростанція

З органічного матеріалу (гною, рослинної маси, органічних відходів) під впливом бактерій можна виробляти біогаз. Він представляє собою суміш метану і...

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з утворенням хлороводню (HCl) як побічного продукту реакції.

Етанова (оцтова) кислота

Один із продуктів окиснення етанолу.

Мурашина (метанова) кислота (HCOOH)

Мурашина кислота - це найпростіший представник карбонових кислот.

Метанол (метиловий спирт) (CH₃OH)

Найпростіший насичений спирт. Дуже токсична сполука, її легко сплутати з етанолом.

Етанол (етиловий спирт) (C₂H₅OH)

Найвідоміший спирт, відіграє важливу роль у харчовій промисловості.

Формальдегід (метаналь) (CH₂O)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних альдегідів.

Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Молекули, які мають однакову будову, є неідентичними повними дзеркальними відбиттями один одного, називають енантіомерними парами.

Формамід (метанамід) (HCONH₂)

Безбарвна, злегка в'язка, гігроскопічна рідина, що використовується для виробництва мурашиної кислоти, синильної кислоти та інших органічних сполук.

Тетрахлорометан (CCl₄)

Безбарвна, токсична рідина з солодким запахом. Добре розчиняє жири та олії.

Трихлорометан (CHCl₃)

Також відомий як хлороформ, використовується у лабораторії як розчинник, а раніше його застосовували як анестетик.

Метилформіат (C₂H₄O₂)

Естер мурашиної кислоти та метанолу, ароматична сполука, міститься ​​в деяких фруктах.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Використовується як засіб для зняття фарби та утворюється в результаті хлорування метану в реакції заміщення.

Хлорометан (CH₃Cl)

Хлорометан утворюється під час хлорування метану під впливом світла чи під час нагрівання.

Added to your cart.