Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

Біологія

Ключові слова

мейоз, ділення клітин, диплоїд, хромосома, reductional, Гаплоїд, диплоїдних клітин, гаплоїдний сперматозоїд, гаплоїдний овоцит, запліднення, гамета, сперматозоїд, яйце, зигота, ДНК, цитологія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Загальний життєвий цикл тварин

Процес мейозу

Озвучування

На протязі життєвого циклу тварин і людей, гаплоїдні статеві клітини утворюються з диплоїдних соматичних клітин. Диплоїдна материнська клітина містить дві копії кожної хромосоми, одна отримується від матері, друга від батька.
Отримані гаплоїдні дочірні клітини містять тільки один набір хромосом. Тому число хромосом в них становить половину від диплоїдної клітини.
Під час запліднення, генетичний матеріал матері і батька об'єднується; гаплоїдні гамети зливаються, утворюючи диплоїдні зиготи. Соматичні клітини нащадків утворюються під час мітозів зиготи. Мейоз грає ключову роль в статевому розмноженні.

Мейоз включає два основних етапи, кожен з яких складається з профази, метафази, анафази і телофази.
Під час профази першої стадії хромосоми утворюються з хроматину, який складається з ДНК і білків. Оскільки мейозу передує дублювання ДНК, в хромосомах містяться два хроматиди з однаковим вмістом ДНК. Клітина диплоїдна, материнські та батьківські набори хромосом є червоно-синіми в анімації. Тоді центріолі дублюються і рухаються до протилежних полюсів клітини.

У метафазі ядерна мембрана руйнується і формується веретено поділу. Потім хромосоми розташовуються уздовж екваторіальної площини клітини і перехрещуються. В процесі кон'югації відбувається довільний обмін генетичними ланками між гомологічними хромосомами. Це істотно впливає на різноманітність отриманих клітин.

У анафазі хромосоми рухаються до протилежних полюсів клітини, а потім в телофазі клітина розділяється на дві, і у кожній з дочірніх клітин формується своя ядерна оболонка.

Тобто, до кінця першої стадії мейозу число хромосом зменшується вдвічі, дві гаплоїдні дочірні клітини формуються з диплоїдної батьківської клітини.

На другому етапі процесу мейозу відбувається кілька поділів.
У профазі, клітинний центр роздвоюється і рухається в напрямку протилежних полюсів клітини.

У метафазі, ядерна мембрана руйнується і формується веретено поділу. Потім хромосоми розміщуються уздовж екваторіальної площини клітини.

У анафазі хромосоми розділяються на хроматиди, утворюючи хромосоми з одною хроматидою, які потім рухаються до протилежних полюсів клітини.

Потім, в телофазі, клітина розділяється на дві з утворенням в них ядерних оболонок.
Тобто, протягом двох стадій мейозу, з однієї диплоїдної клітини утворюються чотири гаплоїдні клітини.

Пов'язані об'єкти

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві...

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як...

Added to your cart.