Мейоз

Наші статеві клітини є гаплоїдними. Гаплоїдні клітини утворюються з диплоїдних в результаті особливого клітинного ділення - мейозу.

Пов'язані екстра

Ферменти

Ферменти - це білкові молекули, які каталізують біохімічні реакції. Їх активність може...

Віруси

Віруси складаються з білків та ДНК чи РНК. Вони перепрограмовують інфіковані клітини з...

Будова прокаріотичних і еукаріотичних клітин

Існують два основних типи клітин: прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

Мітоз

Мітоз являє собою процес, за допомогою якого батьківська клітина ділиться на дві...

Механізм транспорту речовин

Ця анімація пояснює активні та пасивні транспортні процеси, що відбуваються через...

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в...

Редагування геному

Редагування геному - це втручання у геном живого організму, що приводить до змін у ньому....

Added to your cart.