Куб з кубиків

Куб з кубиків

Складений з однакових кубиків правильний гексаедр і завдання, що відноситься до нього, поглиблюють і закріплюють отримані знання про куб.

Математика

Ключові слова

бінокулярний зір, куб, гра, стереометрія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Куб

Пов'язані об'єкти

Розгортка куба (завдання)

Не з всіх розгорток, які складаються з шести з'єднаних квадратів, можна скласти куб.

Куб (завдання)

За допомогою вершин куба ми можемо однозначно визначити ребра, діагоналі й грані.

Скласти кубики

Складений на онові шаблону куб з однакових кубиків розвиває не тільки просторову уяву, але й інші здібності.

Розфарбування куба

Потрібно розфарбувати вершини куба, його ребра, грані в різні кольори залежно від умови задачі.

Переріз куба площиною (вправи)

Вивчення фігур, утворених перерізом куба площиною.

Куб

Ця анімація демонструє елементи (вершини,ребра, діагоналі та грані) куба, одного з тіл Платона.

Гра з угорською абеткою

Попрактикуйтесь у своїх знаннях абетки складаючи з літер слова.

Гральний кубик

За допомогою гральних кубиків можна розв'язати багато задач з теорії ймовірності та статистики.

Побудова геометричних фігур (кольорових)

Потрібно скласти з кольорових кубиків відповідну просторову геометричну фігуру (тіло).

Завдання на знаходження об'єму та площі поверхні.

Задачі на обчислення, пов'язані з виділеними з куба фігурами. Розвиває просторову уяву.

Прямокутний паралелепіпед

Пряма призма, в основі якої лежить прямокутник (за означенням грані також є прямокутниками) називається прямокутним паралелепіпедом.

Різні види прямокутних паралелепіпедів

Різні види прямокутних паралелепіпедів можуть бути продемонстровані за допомогою звичайних побутових предметів.

Розгортка прямокутного паралелепіпеда (завдання)

За допомогою анімації ми можемо розглянути різні розгортки прямокутного паралелепіпеда, а також виконати ігрові завдання.

Побудова геометричних фігур (одноколірних)

Необхідно скласти з кубиків відповідну просторову геометричну фігуру (тіло).

Побудова геометричних фігур (3D)

За допомогою представлених малюнків побудуємо з кубиків необхідну геометричну фігуру в даному просторі.

Танграм 3D

3D-сцена представляє оригінальний варіант китайської логічної гри.

Кімната Еймса (оптична)

Особлива кімната, яка використовується для створення оптичної ілюзії.

Оптична ілюзія

Оптична ілюзія - це помилка в зоровому сприйнятті.

Added to your cart.