Кругообіг кисню в природі

Кругообіг кисню в природі

Для більшості живих організмів потрібна наявність кисню. На нашій Землі відбувається його безперервний кругообіг.

Географія

Ключові слова

кисень, цикл, вулканічна активність, дихання, Згоряння, виробництво енергії, спалювання, фотосинтез, вуглекислий газ, озон, хімічно зв'язаний кисень, атмосфера, УФ, розкладання, рослина, тварини, біологія, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кругообіг кисню в природі

 • тваринний світ
 • рослинний світ
 • ультрафіолетове випромінювання
 • вуглекислий газ
 • атмосферний кисень
 • люди
 • вулканічні процеси
 • кисень хімічно не пов'язаний з відкладеннями
 • організми, що розкладаються: бактерії, гриби, глисти
 • озон

Виділення

 • рослинний світ
 • фотосинтез
 • атмосферний кисень

Зв'язування

 • тваринний світ
 • атмосферний кисень
 • дихання
 • спалювання вуглеводів
 • вуглекислий газ
 • виробництво енергії
 • людина
 • окислення вулканічних газів
 • горіння

Кругообіг

Діяльність людини

 • атмосферний кисень
 • виробництво енергії
 • людина
 • спалювання вуглеводів
 • вуглекислий газ

Анімація

 • тваринний світ
 • рослинний світ
 • ультрафіолетове випромінювання
 • вуглекислий газ
 • атмосферний кисень
 • люди
 • вулканічні процеси
 • озон
 • фотосинтез
 • горіння
 • розкладання
 • дихання
 • атмосферний кисень
 • виробництво енергії
 • людина
 • спалювання вуглеводів
 • вуглекислий газ

Озвучування

Повітря на 21% складається з кисню. Але молекули кисню в ньому є також і у формі озону, який утворюється з молекули кисню при дії УФ-випромінювання. Кисень знаходиться не лише в повітрі, але і в поверхневих водах Землі, де його концентрація в два рази вища, ніж в атмосфері. Зустрічається кисень і в земній корі як у зв'язаному, так і у вільному стані. Людство і тваринний світ в однаковій мірі потребують кисню, який є основною умовою життя.

Кисень потрібний також для процесу горіння і розщеплення органічних речовин. Він використовується у промисловості та транспорті у все більшій кількості. В результаті вулканізму, а також з поверхневих вод, у зв'язаному стані в атмосферу може поступати значна кількість вуглекислого газу. Впродовж останніх 100 років вміст двоокису вуглецю в атмосфері збільшився на 40%, головним чином в результаті діяльності людини.

В процесах горіння та інших використаннях кисню утворюється вуглекислий газ, який поступає назад в атмосферу і води Землі. Єдиною можливістю відновлення кисневих запасів планети є фотосинтез, в ході якого з вуглекислого газу знову утворюється кисень. Окрім рослинності до фотосинтезу здатні також водорості та ціанобактерії.

Пов'язані об'єкти

Озоновий шар

Озоновий шар фільтрує небезпечне ультрафіолетове випромінювання Сонця, тому необхідний для земного життя.

Кругообіг фосфору в природі

Кругообіг фосфору в природі - це рух фосфору через літо-, гідро- та біосферу.

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Фотосинтез (базовий)

Рослини здатні перетворювати неорганічні речовини (двоокис вуглецю і воду) в органічний цукор.

Озон (O₃)

Алотропна модифікація Оксигену, що складається з трьох атомів Оксигену.

Яруси лісу

Яруси різних типів лісів можуть також бути різними.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Added to your cart.