Кругообіг азоту в природі

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Географія

Ключові слова

азот, цикл, молекула азоту, нітрифікація, денітрифікація, нитрифицирующих бактерії, азотфіксуючих бактерії, коренеплод, боб, аміак, органічний матеріал, нітрит, нітрат, ґрунт, атмосфера, ковалентний зв'язок, фізична географія, біологія, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кругообіг азоту в природі

 • Зв'язування азоту в ґрунті
 • Нітрифікація
 • Денітрифікація
 • Розкладання
 • Атмосферний азот більшість живих організмів не здатні зв'язувати безпосередньо, оскільки в молекулі азоту потрійний ковалентний зв'язок між двома атомами азоту дуже стабільний.
 • Бактерії, що живуть в ґрунті, перетворюють атмосферний азот в аміак.
 • Бактерії, що знаходяться в коренеплодах, здатні зв'язувати атмосферний азот, перетворюючи його на аміак, який вбудовується в склад рослини. Коренеплоди характерні, передусім для метеликових рослин, до яких відносяться люцерна, соя, квасоля і горох.
 • Нітрифікуючі бактерії, що живуть в ґрунті, сприяють окисленню аміаку до нітриту, і далі до нітрату. Нітрати є найважливішим джерелом азоту для рослин.
 • Денітрифікуючі бактерії, що живуть в ґрунті, відновлюють нітрати до молекулярного азоту, що поступає потім в атмосферу. Підсилене розмноження денітрифікуючих бактерій в ґрунті веде до зниження в ній нітратів, що для рослин є несприятливим чинником.

Атмосферний азот

Зв'язування азоту в коренеплодах

Зв'язування азоту в ґрунті

Нітрифікація

Денітрифікація

Анімація

 • Зв'язування азоту в ґрунті
 • Нітрифікація
 • Денітрифікація
 • Розкладання
 • N₂
 • NH₃
 • NO₃⁻

Озвучування

У навколишньому повітрі у великій кількості міститься азот, проте його не можуть засвоювати ні рослини, ні тварини.

Азот відновлюється так званими зв'язуючими азот бактеріями, які живуть в ґрунті або в коренеплодах рослин.

Ці бактерії відновлюють молекули азоту до аміаку, який в подальшому процесі нітрифікації окислюється до нітрату.

Нітрати - найважливіше джерело азоту для рослин.

Тварини отримують азот, споживаючи рослини в їжу, і згодом азот може повернутися в ґрунт декількома шляхами.

По-перше, в процесах виділення утворюються аміак, карбамід і сечова кислота; по-друге, в процесі розкладання організмів азот, що виділяється, використовується бактеріями з утворенням аміаку.

Аміак, що поступає в ґрунт, частково виділяється в повітря, інша його частина в процесі нітрифікації окислюється в нітрати, що поглинаються потім рослинами.

Нітрати, що утворюються, частково денітрифікуються бактеріями і перетворюються на азот, який не можуть використати ні рослини, ні тварини.

Денітрифікуючі бактерії існують в ґрунтах з низьким вмістом кисню; орання і землеобробка знижує їх кількість.

Азот, що поступає в повітря в процесі денітрифікації, знову використовується бактеріями, що зв'язують азот, і так замикається процес кругообігу.

Пов'язані об'єкти

Кругообіг фосфору в природі

Кругообіг фосфору в природі - це рух фосфору через літо-, гідро- та біосферу.

Кругообіг кисню в природі

Для більшості живих організмів потрібна наявність кисню. На нашій Землі відбувається його безперервний кругообіг.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Кругообіг карбону

Карбон в результаті фотосинтезу вбудовується у структуру органічних сполук, а в процесі дихання виділяється.

Амоніак (NH₃)

Амоніак - безбарвний газ з характерним різким запахом. Його водний розчин називається нашатирним спиртом.

Нітрат-йон (NO₃⁻)

Складний йон, головне джерело Нітрогену для рослин.

Азот (N₂) (середній рівень)

Безбарвний газ, без запаху, має низьку хімічну активність. Об'ємна частка його в повітрі становить 78,1%.

Типи ґрунтів (ґрунтові профілі)

Ця анімація демонструє різні типи ґрунту.

Нітроген (ІІ) оксид

Безбарвний газ, важчий за повітря, проміжний продукт під час виробництва нітратної кислоти.

Амінокислоти

Амінокислоти є мономерними одиницями білків.

Бактерії (розширено)

Бактерії - це одноклітинні організми, які не мають ядер і мають довжину в кілька мікрометрів.

Бактерії (сфероподібні, паличкоподібні, спіральні)

Бактерії бувають різноманітної форми, зокрема у формі сфери, палички та спіралі

Йон амонію (NH₄⁺)

Складний йон, який утворюється під час приєднання протону до молекули амоніаку.

Нітроген (IV) оксид (NO₂)

Червоно-коричневий токсичний газ, дуже хімічно активний завдяки наявності у молекулі неспареного електрону.

Азот (N₂) (базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, хімічно не активний, становить 78,1% атмосфери Землі.

Одержання амоніаку з простих речовин (процес Габера-Боша)

Амоніак одержують в промисловості з простих речовин азоту та водню при високій температурі та високому тиску, у присутності заліза як каталізатора.

Кругообіг води в природі (початковий рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Типи ґрунтів на території Угорщини (карта)

В анімації представлено поширення типів ґрунтів на території Угорщини.

Морський чорт

Ця дивна риба використовує біолюмінесцентну приманку для полювання. Анімація покаже дію приманки.

Added to your cart.