Йон гідроксонію (H₃O⁺)

Йон гідроксонію (H₃O⁺)

Наявність йонів гідроксонію відносно гідроксид-йонівКулестержнева модель визначає рН розчину.

Хімія

Ключові слова

оксоній, катіон, з'єднання іона, кислий, pH, кислотність, концентрація йонів, Неорганічна хімія, йон, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Йон гідроксонію (H₃O⁺)

Дані

Молярна маса: 19,01 г/моль

Форма: пірамідальна

Кут між зв'язками: 107°

Властивості

Йон гідроксонію - це складний катіон, утворений протонуванням води, який має один позитивний електричний заряд. У розчинах нейтрального рН концентрації іонів гідроксонію та гідроксид-йонів однакові і становлять (10⁻⁷ моль / дм³ при 25 ° С).

Якщо концентрація йонів гідроксонію вища, то розчин має кисле середовище. РН розчинів визначається як від'ємний десятковий логарифм концентрації йонів гідроксонію в розчині.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Гідроксид-йон (OH⁻)

Складний йон утворюється, коли молекула води віддає протон.

Розчинення NaCl

Кухонна сіль розчиняється у воді: навколо йонів утворюється гідратна оболонка, яка складається з полярних молекул води.

Реакція між цинком та хлоридною кислотою

Цинк розчиняється в хлоридній кислоті з утворенням газоподібного водню.

Реакція між воднем і киснем

Суміш газів кисню та водню називають гримучою сумішшю (чи гримучим газом), вона вибухає, якщо її підпалити.

Розчинення хлороводню (HCl) у воді

Водний розчин хлороводню - це хлоридна кислота.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Перманганат-йон (MnO₄⁻)

Калій перманганат використовується як дезінфікуючий засіб.

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Added to your cart.