Імідазол (C₃H₄N₂)

Імідазол (C₃H₄N₂)

Біологічно та практично важлива нітрогеновмісна органічна сполука.

Хімія

Ключові слова

імідазол, азотомісткі органічні сполуки, гетероциклічна сполука, гетероатом, амфотерний, пуринових, пиримидин, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Піридин (C₅H₅N)

Шестичленний гетероцикл з одним атомом Нітрогену. Є токсичною рідиною з неприємним запахом.

Завдання з теми Молекули. VII. (Нітрогеновмісні органічні сполуки)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою нітрогеновмісних органічних сполук.

Анілін (C₆H₅NH₂)

Найпростіший ароматичний амін. Його систематична назва - феніламін.

Added to your cart.