Гральний кубик

Гральний кубик

За допомогою гральних кубиків можна розв'язати багато задач з теорії ймовірності та статистики.

Математика

Ключові слова

гральний кубик, Ймовірність, математика, експеримент з ймовірністю

Пов'язані об'єкти

Сцени

Гральний кубик

У багатьох настільних іграх підкидання грального кубика або монети означає початок або продовження гри.

У таких іграх велике значення має фактор випадковості. У математиці гральний кубик використовується як засіб генерування випадкових чисел, оскільки при відповідній силі кидання кубика в ідеальному випадку ймовірність опинитися зверху для кожної грані однакова.

За допомогою анімації ми можемо зробити кидки 1-го, 2-х або 3-х кубиків однакового або різного кольору й проаналізувати результати кидків.

Один кубик

Розглянемо можливі результати кидків за допомогою одного грального кубика. У програмі проводиться аналіз 10-ти кидків, у таблиці представлені їх результати, а також скільки разів випадало кожне число протягом 10-ти кидків.

Два однокольорові кубики

Розглянемо можливі результати кидків двох правильних одноколірних гральних кубиків. Оскільки обидва кубики одного кольору, в програмі не передбачена різниця між ними. Проводиться аналіз 10-ти кидків, в таблиці представлені сумарні результати кожного кидка, а також скільки разів випадало кожне число протягом 10-ти кидків.

Два різнокольорові кубики

Розглянемо можливі результати кидків двох гральних кубиків різного кольору. Оскільки кубики відрізняються за кольором, в програмі передбачена ця різниця. Проводиться аналіз 10-ти кидків, результати яких представлені в таблиці: кінцевий результат кожного кидка і скільки разів випадало кожне число протягом 10-ти кидків.

Три однокольорові кубики

Розглянемо можливі результати кидків трьох одноколірних гральних кубиків. Оскільки три кубики одного кольору, в програмі не передбачена різниця між ними. Проводиться аналіз 10-ти кидків. У таблиці представлені сумарні результати кидків, а також скільки разів випадало кожне число протягом 10-ти кидків.

Три різнокольорові кубики

Розглянемо можливі результати кидків трьох різнокольорових гральних кубиків. Оскільки забарвлення трьох кубиків неоднакове, в програмі передбачена ця різниця. Проводиться аналіз 10-ти кидків. У таблиці представлені сумарні результати кидків, а також скільки разів випадало кожне число протягом 10-ти кидків.

Пов'язані об'єкти

Розфарбування куба

Потрібно розфарбувати вершини куба, його ребра, грані в різні кольори залежно від умови задачі.

Розгортка прямокутного паралелепіпеда (завдання)

За допомогою анімації ми можемо розглянути різні розгортки прямокутного паралелепіпеда, а також виконати ігрові завдання.

Куб

Ця анімація демонструє елементи (вершини,ребра, діагоналі та грані) куба, одного з тіл Платона.

Різні види прямокутних паралелепіпедів

Різні види прямокутних паралелепіпедів можуть бути продемонстровані за допомогою звичайних побутових предметів.

Прямокутний паралелепіпед

Пряма призма, в основі якої лежить прямокутник (за означенням грані також є прямокутниками) називається прямокутним паралелепіпедом.

Розгортка куба (завдання)

Не з всіх розгорток, які складаються з шести з'єднаних квадратів, можна скласти куб.

Переріз куба площиною (вправи)

Вивчення фігур, утворених перерізом куба площиною.

Куб з кубиків

Складений з однакових кубиків правильний гексаедр і завдання, що відноситься до нього, поглиблюють і закріплюють отримані знання про куб.

Куб (завдання)

За допомогою вершин куба ми можемо однозначно визначити ребра, діагоналі й грані.

Скласти кубики

Складений на онові шаблону куб з однакових кубиків розвиває не тільки просторову уяву, але й інші здібності.

Added to your cart.