Графіт

Графіт

Одна із алотропних модифікацій Карбону.

Хімія

Ключові слова

графіт, аллотроп вуглецю, алотропія, Рівні шару, вугільний анод, електрод, Олівець, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Графіт

Дані

Молярна маса: 12,011 г/моль

Температура плавлення: 3750 °C

Температура кипіння: 4827°C

Густина: 2,26 г/см³

Твердість: 1 (за шкалою Мооса)

Властивості

Графіт - це непрозора речовина, темно-сірого кольору з металічним блиском. Це відносно м'який матеріал, який залишає по собі слід на папері.

Графіт має шарувату структуру. Кожний атом Карбону сполучений ковалентним зв'язком з трьома наступними атомами. Завдяки такій системі зв'язків атоми Карбону утворюють шестикутники. Четвертий електрон кожного атома Карбону є загальним, він бере участь в утворенні загальної електронної хмари всієї структури. Завдяки наявності такої системи делокалізованих електронів графіт добре проводить електричний струм та тепло. Шари графіту сполучені слабкими зв'язками другого порядку, тому вони здатні легко ковзати один відносно одного.

Під дією окисників з графіту можна добути графітову кислоту, або оксид графіту. Між його шарами розміщуються молекули кисню, через що графіт набрякає.

Поширення в природі та продукування

Графіт зустрічається в областях, які зазнали найбільших геологічних змін, його можна знайти у вулканічних і осадових гірських породах.

Застосування

У великих кількостях графіт використовують як анод у процесі електролізу під час виробництва алюмінію. Крім того, його застосовують як графітовий електрод у дугових печах, а також для добування сталі та білого корунду. Графіт також використовують для виробництва олівців, тиглів та фільтрів, а колоїдний розчин графіту в олії чи жирі застосовують як мастильний матеріал.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Кубічна гранецентрована гратка

Кубічна гранецентрована гратка забезпечує найбільш щільну упаковку атомів у металі.

Гексагональна кристалічна гратка металів

Метали з гексагональною кристалічною граткою характеризуються міцністю, твердістю та важко піддаються обробці.

Кубічна об'ємноцентрована кристалічна гратка

Кубічна об'ємноцентрована гратка забезпечує найменш щільну упаковку атомів у металах.

Алмаз

Одна із алотропних модифікацій Карбону. Найтвердіша природна речовина.

Фулерен (C₆₀)

Фулерен - одна із алотропних модифікацій Карбону, яку відкрили наприкінці 1980-х років.

Карбон (ІV) оксид (CO₂) (Базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, важчий за повітря. Необхідний для фотосинтезу рослин.

Кремній

Кристалічна речовина, є надзвичайно важливим матеріалом в електронній промисловості (кристали мікросхем, напівпровідникова техніка).

Як працює кулькова ручка?

Винахід кулькової ручки значно полегшив письмовий процес.

Силіцій (IV) оксид (SiO₂)

Поліморфна сполука, найчастіше зустрічається у вигляді кварцу.

Added to your cart.