Гідроген пероксид

Гідроген пероксид

Сполука Гідрогену та Оксигену. Безбарвна рідина без запаху, важча за воду.

Хімія

Ключові слова

перекис водню, окислювач, дезінфікуючий засіб, відбілювач, відбілювання, зламати, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Гідроген пероксид (H₂O₂)

Дані

Молярна маса: 34,014 г/моль

Температура плавлення: -0,41 °C

Температура кипіння: 150,2 °C

Густина (при 25 °C): 1,4 г/см³

Властивості

Гідроген пероксид за кімнатної температури - безбарвна рідина без запаху. Його пари подразнюють очі та ніс. Він змішується з водою у будь-яких співвідношеннях завдяки утворенню між молекулами водневих зв'язків. Гідроген пероксид має більшу густину та в'язкість, ніж вода. У його молекулі два атоми Оксигену сполучені між собою слабким пероксидним зв'язком, і тому молекула легко розкладається. Цей процес прискорюється певними металами, сполуками металів та нагріванням. Під час розкладу гідроген пероксиду утворюється вода і виділяється кисень. Отже, гідроген пероксид є сильним окисником. Він знебарвлює кольорові матеріали.

Поширення в природі, добування

Гідроген пероксид добувають у хімічній промисловості за допомогою каталізаторів.

Застосування

Раніше він використовувався для відбілювання волосся. Сьогодні це рідко практикується. Гідроген пероксид використовується для дезінфекції текстилю, шкіри, целюлози та волокон, і є основним інгредієнтом у виробництві побутових мийних засобів та різних органічних сполук. Відіграє дедалі важливішу роль в охороні навколишнього середовища, наприклад, його використовують під час обробки побутових та промислових відходів, а також під час очищення стічних вод.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Гідроксид-йон (OH⁻)

Складний йон утворюється, коли молекула води віддає протон.

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Як працює фен?

Ця анімація демонструє будову і функціонування фену.

Реакція між воднем і киснем

Суміш газів кисню та водню називають гримучою сумішшю (чи гримучим газом), вона вибухає, якщо її підпалити.

Added to your cart.