Гідроген хлорид (хлороводень) (HCl)

Гідроген хлорид (хлороводень) (HCl)

Безбарвний газ з різким запахом, його водний розчин називають хлоридною кислотою.

Хімія

Ключові слова

Хлорид водню, Галогенід водню, хлористого-воднева кислота, молекула, полярний, ковалентний зв'язок, сигма-зв'язок, шлункова кислота, видалення окалини, Неорганічна хімія, Загальна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Реакція між цинком та хлоридною кислотою

Цинк розчиняється в хлоридній кислоті з утворенням газоподібного водню.

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Розчинення хлороводню (HCl) у воді

Водний розчин хлороводню - це хлоридна кислота.

Система водопостачання

Система питного водопостачання забезпечує надходження споживачам води відповідної якості.

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з утворенням хлороводню (HCl) як побічного продукту реакції.

Порівняння гідроген галогенідів (галогеноводнів).

Атоми в гідроген галогенідах сполучені ковалентним зв'язком та утворюють полярні молекули.

Гідроген флуорид (фтороводень) (HF)

Один з галогенідів Гідрогену, дуже агресивна речовина - розчиняє навіть скло.

Гідроген бромід (бромоводень) (HBr)

Один з галогенідів Гідрогену, використовується для виробництва алкіл бромідів.

Гідроген йодид (йодоводень) (HI)

Безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря.

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Хлор (Cl₂)

Жовто-зелений токсичний газ з різким задушливим запахом, є одним із галогенів.

Берилій (II) хлорид (BeCl₂)

Використовується для добування берилію та як каталізатор.

Гіпохлорит-йон (OCl⁻)

Йони гіпохлориту утворюються під час знезараження води хлором.

Added to your cart.