Гемоглобін

Білок, який транспортує кисень, розташований у червоних кров'яних тільцях (еритроцитах).

Пов'язані об'єкти

Бутан-1-ол (C₄H₁₀O)

Спирт, молекула якого містить чотири атома Карбону. Застосовується як розчинник, під час...

Аргінін

Одна із двадцяти протеїногенних амінокислот.

Ацетамід (етанамід) (C₂H₅NO)

Біла, кристалічна речовина без запаху.

Амілоза ((C₆H₁₀O₅)n)

Спіральна молекула, яка складається з мономерів - альфа-D-глюкози. Є складовою частиною...

Молекула жиру

Молекула гліцеролу сполучена з трьома насиченими вищими (жирними) кислотами.

Бензен (C₆H₆)

Перший представник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів.

Целобіоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобіоза - це основна структурна одиниця целюлози.

Пірол (C₄H₅N)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука.

Added to your cart.