Гемоглобін

Гемоглобін

Білок, який транспортує кисень, розташований у червоних кров'яних тільцях (еритроцитах).

Хімія

Ключові слова

гемоглобін, кров, протеїд, складний білок, РБК, кисню зв'язування, транспорт кисню, білок, чотири субодиниці, кулястий, залізо-містять, металопротеїни, порфирина кільце, кон'югований подвійний зв'язок, анемія, міоглобін, біохімія, хімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Гемоглобін

Гемоглобін

Властивості

Гемоглобін - складний білок крові, який переносить кисень. Він складається з чотирьох субодиниць, зв'язок між якими утворює четвертинну структуру білка. Ці субодиниці за своєю будовою схожі на міоглобін. У них до білка приєднаний залізовмісний гем, який утворений порфірином - сполукою, що складається з чотирьох пірольних кілець і йона Феруму (ІІ). Порфіринова вісь містить систему спряжених - подвійних зв'язків. Гем сполучений з білковим ланцюгом за допомогою йона Феруму (ІІ). Молекули кисню приєднуються до йона Феруму за рахунок координаційного зв'язку.

Функцією гемоглобіну в організмі хребетних тварин є сполучення з киснем в дихальних органах та подальшим його транспортуванням до тканин. У випадку потрапляння в організм карбон (ІІ) оксиду (чадного газу), який краще, ніж кисень, сполучається з гемоглобіном і перешкоджає транспортуванню кисню, клітини організму гинуть.

Поширення в природі

Вміст гемоглобіну в крові дорослої людини складає приблизно 140 г/л у жінок, та 160 г/л - у чоловіків. У залежності від маси тіла, об'єму крові, статі людини та інших чинників, в організмі міститься від 700 до 900 г гемоглобіну.

Пов'язані об'єкти

Цистеїн

Одна із протеїногенних амінокислот яка містить Сульфур.

Циклопентан (C₅H₁₀)

Член гомологічного ряду циклоалканів.

Бета-D-фруктоза (C₆H₁₂O₆)

Фруктоза, або по-іншому плодовий цукор, - це вуглевод із групи моносахаридів, що...

Ацетон (пропан-2-он) (C₃H₆O)

Ацетон є першим членом гомологічного ряду аліфатичних кетонів.

Структура білків

Структура та просторова організація поліпептидних ланцюгів визначають просторову...

Аланін (C₃H₇NO₂)

Друга за поширеністю амінокислота, яка часто входить в спіральні фрагменти білків.

Реакція "срібного дзеркала"

До розчину нітрата срібла і аміака додаємо формальдегід і нагріваємо цю суміш: іон срібла...

Сахароза (буряковий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

У побуті сахарозу називають цукром. Це біла речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді.

Added to your cart.