D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Лінійна форма рибози, що зустрічається в нуклеотидах, нуклеозидах та коферментах.

Хімія

Ключові слова

D-рибоза, моносахарид, вуглевод, цукор, простий цукор, альдозами, альдопентоз, пентози, відкрита ланцюг, нуклеїнова кислота, РНК, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Данные

Молярная маса: 150,13 г/моль

Температура плавлення: 95 °C

Властивості

D-Рибоза - це безбарвна, кристалічна речовина без запаху, яка добре розчиняється в воді та трохи гірше - у спирті.
Належить до групи альдопентоз.

Під час розчинення кристалічної рибози у воді, частина циклічних молекул розкривається і утворюються лінійні молекули. У водному розчині рибози в рівноважній суміші було виявлено присутність близько 8% молекул з відкритим ланцюгом.
Символ "D" означає, що конфігурація хірального центру, який розташований якнайдалі від оксогрупи, збігається з конфігурацією хірального центру в молекулі D-гліцеральдегіду.

Поширення в природі, добування

Циклічна форма рибози є вуглеводом РНК, тобто вона міститься в організмі кожної живої істоти у складі рибонуклеїнової кислоти. Кістяк РНК утворений залишками рибози і ортофосфатної кислоти. До рибози приєднуються нітрогеновмісні органічні основи (азотисті основи). Окрім цього, рибоза зустрічається у складі деяких нуклеотидних коферментів, наприклад, у аденозинтрифосфаті (АТФ) та коферменті А (КоА).

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як НAДФ⁺ має важливе значення в анаболічних процесах як переносник...

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Added to your cart.