Циклони і антициклони помірних широт

Циклони і антициклони помірних широт

Циклони - це повітряні завихрення діаметром декілька тисяч кілометрів, в яких відбувається утворення хмар і опадів.

Географія

Ключові слова

Середина широти циклону, антициклон, циклон, вибух, оклюзія, ефект Коріоліса, теплий фронт, холодний фронт, лінія фронту, опади, вихор, погода, атмосфера, хмара, вітер, повітря, Я досліджую світ, Географія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Система циклонів помірних широт

Визначення термінів:

Циклон: Область з низьким атмосферним тиском в центрі, обмежена замкнутими концентричними ізобарами.

Антициклон: Область з підвищеним атмосферним тиском в центрі, обмежена замкнутими концентричними ізобарами.

Сила Коріоліса (відхиляюча сила): Сила, що виникає внаслідок обертання Землі. У Північній півкулі сила Коріоліса направлена вправо відносно руху тіл, а у Південній півкулі - вліво.

Атмосферний фронт: Лінія розмежування повітряних мас з різною температурою, вздовж якої формуються опади.

Теплий фронт: Лінія розмежування мас теплого і холодного повітря над земною поверхнею. Більш повільний потік теплого повітря піднімається над шаром холодного повітря, одночасно переміщаючи його перед собою. Теплі фронти супроводжуються тривалими опадами.

Холодний фронт: Лінія розмежування мас теплого і холодного повітря над земною поверхнею. Наближається потік холодного повітря з великою швидкістю, накопичується під шаром теплого повітря і витісняє його вгору. Холодні фронти супроводжуються раптовими сильними зливами.

Лінії фронтів

Формування циклонів

Зв'язок циклонів і антициклонів

Анімація

Озвучування

З супутникових зображень Землі можна часто спостерігати стрімкі атмосферні завихрення. Повітряний потік циркулює проти годинникової стрілки в північній півкулі, а в південній півкулі - за годинниковою стрілкою . Ці атмосферні завихрення називаються циклонами і часто позначаються великою буквою "Н".

Велика буква "Н" означає, що у приповерхневих шарах повітря, атмосферний тиск знижується в напрямку до центру циклону. Тому повітряний потік в процесі вирівнювання атмосферного тиску рухається до центру циклону.

Якщо б не діяла відхиляюча сила Коріоліса, що виникає внаслідок обертання Землі, вітер був би спрямований безпосередньо до центру циклону. Однак відхиляюча сила спрямовує повітряний потік проти годинникової стрілки в Північній півкулі, і за годинниковою стрілкою - у Південній.
Опинившись в центрі циклону важке холодне повітря, витісняє вгору більш легкий і теплий повітряний потік. Циклони, які утворюються на лінії зустрічі повітряних мас різних температур, внаслідок висхідного потоку повітря супроводжуються значною кількістю опадів.

Повітряна маса, що піднялася по центрі циклону, потрапляючи в область підвищеного атмосферного тиску, опускається вниз. Досягнувши поверхні Землі повітря розсіюється, виходить з зони підвищеного тиску.

Під дією сили Коріоліса відбувається витікання повітря в Північній півкулі за годинниковою стрілкою. Цей потік з підвищеним атмосферним тиском називається антициклоном.

Коли холодні і теплі повітряні маси зустрічаються, то між ними формується перехідна зона, тобто атмосферний фронт. Поділ теплого і холодного фронтів відбувається відповідно до того, який повітряний потік наближається до іншого.

У випадку холодного фронту більш швидке холодне повітря витісняє вгору більш тепле і легке повітря. Висхідний потік утворюється настільки стрімко, що виникає порівняно вузька смужка раптової, бурхливої зливи.
У випадку теплого фронту повільніший теплий потік повітря піднімається над холодним, одночасно проштовхуючи його вперед, що створює широку смугу багатоденних і затяжних дощів.

Атмосферний фронт пов'язаний із формуванням циклонів. По лінії зустрічі теплих і холодних повітряних мас - внаслідок різниці атмосферного тиску - виникають повітряні хвилі, що переходять у завихрення. У вихровому потоці тепле повітря оточується холодним повітрям. По лінії зіткнення теплого і холодного повітря утворюються атмосферні фронти. В циклоні розрізняють системи теплого і холодного фронтів. Так як швидкість холодного фронту більша від теплого, то холодний фронт з часом наздоганяє теплий, і відбувається змикання повітряних мас - оклюзія. Холодне повітря повністю витісняє вгору тепле повітря, низький атмосферний тиск всередині циклону підвищується, завихрення слабшає і циклон розсіюється.

Пов'язані об'єкти

Метеорологічні прилади (початковий рівень)

Анімація демонструє інструменти які використовуються для вивчення атмосферних явищ.

Утворення хмар і опадів, типи хмар

Вода, випаровуючись перетворюється в різноманітні види хмар, а згодом у вигляді опадів повертається назад на земну поверхню.

Місцеві вітри

Основні типи місцевих вітрів: гірсько-долинні, бризи і вітри, що дмуть вниз по схилу.

Блискавка

Атмосферний електричний розряд, що супроводжується яскравим світловим спалахом і звуковим ефектом.

Формування вітром рельєфу морських узбереж і степів

Вітер відіграє важливу роль у формуванні прибережних територій та степів.

Теплий і холодний атмосферні фронти

Теплий і холодний атмосферні фронти формуються, коли зустрічаються маси холодного та теплого повітря.

Атмосферна циркуляція

Різниця між температурою полярних і екваторіальних зон викликає циркуляцію атмосфери, яка зазнає впливу багатьох факторів, включаючи обертання Землі.

Тропічні циклони

Циклон - це повітряний вихор діаметром в декілька сотень кілометрів, в якому відбувається утворення хмар і опадів.

Колообіг води в природі (середній рівень)

Вода у біосфері нашої планети здійснює безперервний кругообіг в процесах випаровування, конденсації, танення і замерзання.

Парниковий ефект

Діяльність людини збільшує парниковий ефект і призводить до глобального потепління.

Метеорологічні прилади

Анімація демонструє інструменти які використовуються для вивчення атмосферних явищ.

Мусонна циркуляція

Мусони - це стійкі повітряні потоки, що двічі на рік змінюють свій напрям.

Смерч

Нетривалі, потужні вихрові вітри здатні заподіяти величезні руйнування.

Явище Ель-Ніньйо

Кліматичне явище, що відбувається в тропічних областях Тихого океану приблизно з п'ятирічною періодичністю.

Added to your cart.