Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Це речовина, з якої складаються клітинні стінки рослин.

Хімія

Ключові слова

целюлоза, молекули целюлози, волокно, вуглевод, полісахарид, целлобіоза, клітинної стінки рослин, Водневий зв'язок, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Властивості

Целюлоза - це полісахарид. Вона не розчиняється у воді та інших розчинниках. Не має відновних властивостей. При кип'ятінні з кислотою целюлоза гідролізується до глюкози, а під час слабокислого гідролізу може розкладатися до целобіози. У молекулі целюлози 1→4 зв'язком сполучаються декілька тисяч залишків бета - D-глюкози. Мономерні ланки у ланцюгу целюлози обернені один відносно одного на 180⁰. Внаслідок цього утворюються довгі, витягнуті нитки. Структурна будова є стабільною внаслідок наявності в середині ланцюга водневих зв'язків. Між молекулярними ланцюгами легко утворюються водневі зв'язки, які зумовлюють їхнє паралельне розташування. Ланцюги целюлози, які сполучені в паралельні пучки, утворюють волокна целюлози.

Поширення в природі, добування

Целюлоза формує клітинні стінки рослин і рослинні волокна. У найчистішому стані целюлоза міститься у волокнах бавовни. Деревина містить приблизно 50% целюлози.
Людський організм не здатний перетравлювати волокна целюлози, хоча вони відіграють важливу роль у правильному функціонуванні шлунково-кишкового тракту. Жуйні тварини, наприклад, велика рогата худоба, завдяки бактеріям-сімбіонтам здатні перетравлювати навіть целюлозу. Одержують целюлозу з дерева, тростини, соломи, кукурудзи і стебла соняшника за допомогою спеціальних процесів.

Застосування

Целюлозу використовують у паперовій, текстильній і пластмасовій промисловостях, а також під час виготовлення вибухівок.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Целобіоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобіоза - це основна структурна одиниця целюлози.

Утворення циклічної форми глюкози

У анімації можна побачити, як утворюються з ланцюгової форми циклічні форми альфа- та бета-D-глюкози.

Як працює електрична праска?

Ця анімація показує, як працюють електричні праски.

Виробництво паперу

Папір був винайдений більше двох тисяч років тому.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Сахароза (буряковий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

У побуті сахарозу називають цукром. Це біла речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді.

Амілоза ((C₆H₁₀O₅)n)

Спіральна молекула, яка складається з мономерів - альфа-D-глюкози. Є складовою частиною крохмальних зерен.

Лактоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Лактоза - цукор, який міститься в молоці ссавців.

Альфа-D-глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Ізомер глюкози, а саме, D-глюкози.

Бета-D-фруктоза (C₆H₁₂O₆)

Фруктоза, або по-іншому плодовий цукор, - це вуглевод із групи моносахаридів, що міститься в солодких плодах.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Мальтоза (солодовий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Дисахарид, утворений під час сполучення двох молекул альфа-D-глюкози.

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Added to your cart.