Будова скелетних м'язів

Будова скелетних м'язів

Анімація показує молекулярну будову м'язів і механізм м'язового скорочення.

Біологія

Ключові слова

м'язи, функції м'язів, рух, скорочення, релаксація, м'язова робота, скелетний м'яз, Поперечно - смугастий м'яз, м'язовий пучок, м'язове волокно, миофибрилла, епімісій, актин, міозин, м'язовий білок, переміщення, сухожилля, саркомера, людина, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Будова м'яза

 • сухожилля - Вона з'єднує м'язи з кістками. Складається з волокнистої сполучної тканини.
 • фасція - Шар сполучної тканини, який вкриває м'яз.

М'язовий пучок

 • перимізій - Шар сполучної тканини, який покриває м'язовий пучок.

М'язове волокно

 • оболонка клітини
 • ядро - М'язові волокна формуються шляхом злиття м'язових клітин, таким чином, це може розглядатися, як одна багатоядерна клітина.
 • рухове нервове волокно - Закінчується на моторній мембрані, де є нейромедіатор - ацетилхолін. Коли виникає подразнення в м'язовому волокні з ендоплазматичної сітки вивільняється кальцій, що призводить до скорочення м'яза.
 • ендоплазматична сітка - Зберігає кальцій. При подразненні м'яза, з порожнини ендоплазматичної сітки в цитоплазму надходить кальцій, що призводить до скорочення м'яза.
 • мітохондрія - Органела, що синтезує АТФ. Для роботи м'язів необхідна велика кількість енергії у вигляді АТФ.

Міофібрили

 • саркомер
 • міозин - Це білок, відіграє незамінну роль в м'язових скороченнях, разом з актином.
 • актин - Це білок, відіграє незамінну роль в м'язових скороченнях, разом з міозином.
 • Z - пластинка

Актин і міозин

 • Z - пластинка
 • міозин - Це білок, відіграє незамінну роль в м'язових скороченнях, разом з актином.
 • актин - Це білок, який відіграє незамінну роль в м'язових скороченнях, разом з міозином.
 • Н - зона - Містить міозин. Коли м'яз скорочується вона вкорочується.
 • А - зона - Він містить міозин. Його довжина не змінюється, коли м'язи скорочуються.
 • І - зона - Містить актин. Коли м'яз скорочується вона вкорочується.
 • саркомер

Молекулярний механізм

 • міозинова головка - З'єднується з актином, міняє кут нахилу і стягне його нитку. Для її роботи необхідна енергія АТФ.
 • актин - Це білок, який відіграє незамінну роль в м'язових скороченнях, разом з міозином.
 • АДФ
 • фосфат
 • АТФ - Це найбільш важливе джерело енергії клітин. Воно розпадається на АДФ і фосфат, при цьому вивільняється енергія, що необхідний для того, щоб головка міозину звільнити актин.
 • тропонін - Він зв'язує іони кальцію, який спричиняє переміщення тропомиозин і головка міозину зв'язується з актином.
 • іони кальцію - Під дією збудження вивільняється з ендоплазматичної сітки. Зв'язується з тропоніном, в результаті чого тропоміозин зміщується,вивільняючи міозин - зв'язуючи ділянки актину. Міозин з'єднується з актином.
 • протоміозин - Охоплює міозин - зв'язуючі частини актину, коли м'яз перебуває в розслабленому стані. Коли тропонин зв'язує іони кальцію, то тропоміозин рухається і міозин зв'язуються з актином.
 • Ріст рівня кальцію під дією імпульсу
 • скорочення м'яза
 • розслаблення м'яза

Анімація

 • сухожилля
 • фасція
 • перимізій
 • м'язовий пучок
 • м'язеве волокно
 • ядро
 • актин
 • міозин
 • А - зона
 • Н - зона
 • І - зона
 • міозинова головка
 • актин
 • АДФ
 • фосфат
 • АТФ
 • тропонін
 • іони кальцію
 • тропоміозин

Озвучування

Скорочення і розслаблення м'язів забезпечує переміщення і рух людини.

М'язи прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль, що належать до щільної сполучної тканини.

М'язи вкриті шаром сполучної тканини - фасцією. М'язи складаються з м'язових пучків, що вкриті перимізієм, що є також сполучною тканиною.

М'язовий пучок складається з м'язових волокон. Волокна м'язів утворюється злиттям клітин і виглядають як одна багатоядерна клітина. В них актин і міозин - скоротливі білки, що забезпечують скорочення м'яза.

Актин і міозин формують міофібрили з характерною смугастістю, що виникає як наслідок упорядкованого розташування філаментів актину і міозину. Тому скелетні м'язи називають поперечно - смугастими.

Зона, що містить міозин називається А - зоною.

Н - зона знаходиться в середині А - зони і містить тільки міозин.

І - зона містить тільки актин. Коли м'яз подразнюється, актин і міозин ковзають відносно один одного. І - зона і Н - зона вкорочуються і м'яз скорочується.

Молекулярний механізм скорочення м'яза такий. Стимуляція м'яза призводить до збільшення рівня кальцію у м'язових волокнах. Кальцій зв'язується з тропоніном, через це зміщується тропоміозин. На актині відкриваються міозин - зв'язуючи ділянки. Міозин зв'язується з актином. АДФ і фосфат вивільняються. Міозинова головка згинається і притягує актин. Далі з міозиновою головкою зв'язується АТФ, що звільняє актин. Молекула АТФ розщеплюється до АДФ і фосфату, і міозин знов зв'язується з актином.

Цей процес триває поки рівень кальцію в м'язових волокнах є високим. Коли зникає нервовий імпульс рівень кальцію падає, і комплекс тропонін - тропоміозин повертаються у початкове положення.

Пов'язані об'єкти

М'язові тканини

В тілі людини зустрічаються три типи м'язових тканин: гладка, поперечно - смугаста і серцева.

М'язи людини

М'язи людини складають активну частину скелету і разом з ним утворюють опорно - рухову систему.

Колінний суглоб

Колінний суглоб з'єднує стегнову кістку, великогомілкову кістку та колінну чашечку.

Сполучна тканина

До сполучних тканин відносяться пухка та щільна сполучні тканини, жирова тканина, кров, сухожилля та кісткова тканина.

Типи суглобів

Суглоби можна розрізнити за напрямком можливих рухів, які вони здійснюють.

З чого складається людське тіло?

Ця 3D-сцена представляє компоненти тілобудови людини.

З'єднання кісток

Кістки людини можуть з'єднуватись між собою хрящами, суглобами, швами або зростатися між собою.

Види поверхневого епітелію

Поверхневі епітеліальні тканини вкривають зовнішню поверхню тіла та вистеляють внутрішні поверхні органів тіла.

Людське тіло (чоловіче)

Ця анімація представляє найважливіші органи та системи людського тіла.

Нервова система

Центральна нервова система складається з головного і спинного мозку, а периферійна нервова система з нервів та ганглій.

Будова шкіри та її чутливість

Шкіра - це м'який зовнішній покрив нашого тіла, що складається з трьох шарів: епідермісу, дерми та підшкірно-жирової клітковини (гіподерми).

Череп і хребет

Дві важливі частини центральної нервової системи, головний мозок і спинний мозок, захищені черепом і хребтом.

Кістки верхніх кінцівок

Кістки верхніх кінцівок формують плечовий пояс грудини та кістки вільної частини верхньої кінцівки.

Скелет людини

Внутрішній твердий каркас, до якого кріпляться м'язи.

Кістки нижніх кінцівок

До кісток нижніх кінцівок належать тазовий пояс, до якого прикріплені кістки вільної кінцівки.

Серце людини

Серце є центральним насосом серцево-судинної системи, який б'ється декілька мільярдів разів протягом нашого життя.

Тіло людини - для дітей

Анімація для дітей молодшого віку розповідає про основні системи органів людського тіла.

М'язи плеча

Руки рухаються завдяки узгодженій роботі м'язів згиначів і розгиначів.

Колінний рефлекс

Рефлекс, що викликається скороченням розгинального м'яза, - це колінний рефлекс.

Больові рефлекси

Больові рефлекси - це рефлекси, центри яких знаходяться в спинному мозку. Вони забезпечують уникання від потенційно небезпечних подразників.

Added to your cart.