Будова листка

Будова листка

Ця анімація представляє основні типи листків та показує відмінності між листками однодольних і дводольних рослин.

Біологія

Ключові слова

лист, типи листя, однодольне, дводольні рослина, простий лист, складний лист, листівка, рослина кукурудзи, Кінський каштан, вербозілля, верхня частина листка, нижня частина листка, черешок листка, листова оболонка, паралельно-жильні листя, головна жилка, паралельно вени, судинний пучок, продихи, мезофіла тканини, епідерміс, кутикула, ксилема, флоем, квітка, газообмін, сидячий, фотосинтез, рослина, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Типи листків

 • Однодольна рослина кукурудза - Ці рослини мають паралельне жилкування листків: немає головної жилки, всі жилки розташовані паралельно одна до одної. Листки охоплюють листковою пластинкою стебло, формуючи піхву листка.
 • дводольна рослина простий листок вербейник жовтий - Ці рослини мають листки з сітчастим жилкуванням, від головної жилки відходять вторинні жилки. Листки прикріплені до стебла черешками.
 • дводольна рослина складний листок каштан кінський - Ці рослини мають листки з сітчастим жилкуванням, від головної жилки відходять вторинні жилки. Листки прикріплені до стебла черешками. складний листок має кілька листкових пластинок на одному черешку.

Однодольна рослина

 • піхва листка - Листки однодольних рослин прикріплені до стебла за допомогою цієї структури, тобто утворюють піхву листка.
 • паралельне жилкування
 • верхня частина листка
 • нижня частина листка

Дводольна рослина простий листок

 • черешок - Листки дводольних рослин прикріплені до стебла за допомогою цієї структури.
 • бічна жилка
 • головна жилка - Жилкування характерне для дводольних рослин: від неї відходять вторинні жилки.

Дводольна рослина складний листок

 • черешок - Листки дводольних рослин прикріплені до стебла за їх допомогою.
 • вторинна жилка
 • головна жилка - Жилкування характерне для дводольних рослин: від неї відходять вторинні жилки.

Тканини листка

 • провідний пучок: ксилема - Транспортує воду та розчинені мінеральні солі. Рослина під час фотосинтезу розщеплює воду на кисень та водень.
 • провідний пучок: флоема - Цукор, синтезований під час фотосинтезу, транспортується до всіх органів рослини по флоемі.
 • продих - За допомогою них відбувається газообмін та транспірація. Рослини може закрити свої продихи, щоб запобігти висиханню.
 • основна фотосинтезуюча тканина (мезофіл) - Клітини містять велику кількість хлоропластів, в яких відбувається фотосинтез. Верхній шар складається з вертикально розташованих витягнутих клітин, а нижній шар має губчасту структуру.
 • покривна тканина - Складається з одного шару клітин. Його клітини не містять хлоропластів (за винятком замикаючих клітин продихів). Забезпечує захист рослини та підтримує зв'язок з навколишнім середовищем через продихи.
 • кутикула - Воскоподібний захисний шар, який вкриває листки.

Анімація

 • провідний пучок: ксилема - Транспортує воду та розчинені мінеральні солі. Рослина під час фотосинтезу розщеплює воду на кисень та водень.
 • провідний пучок: флоема - Цукор, синтезований під час фотосинтезу, транспортується до всіх органів рослини по флоемі.
 • продих - За допомогою них відбувається газообмін та транспірація. Рослини може закрити свої продихи, щоб запобігти висиханню.
 • основна фотосинтезуюча тканина (мезофіл) - Клітини містять велику кількість хлоропластів, в яких відбувається фотосинтез. Верхній шар складається з вертикально розташованих витягнутих клітин, а нижній шар має губчасту структуру.
 • покривна тканина - Складається з одного шару клітин. Його клітини не містять хлоропластів (за винятком замикаючих клітин продихів). Забезпечує захист рослини та підтримує зв'язок з навколишнім середовищем через продихи.

Озвучування

Листки однодольних та дводольних рослин відрізняються кількома ознаками. Листки однодольних рослин охоплюють стебло листковою пластинкою, утворюючи піхву листка. Листки мають паралельне жилкування: нема головної жилки, всі вони розташовані паралельно одна до одної.

Листки дводольних рослин прикріплені до стебла черешками. Дводольні рослини мають листки з сітчастим жилкуванням, де від головної жилки відгалужуються вторинні жилки. Є два основних типи листків дводольних рослин: прості та складні листки. У простого листка - на одному черешку є одна листкова пластинка: а у складного - на одному черешку є кілька листкових пластинок.

Внутрішній та зовнішній шари клітин, які вкривають листок, називаються епідермісом. Епідерміс містить спеціалізовані епідермальні клітини, відомі як продихові клітини, які відповідають за регулювання розмірів продихових щілин. Продихові щілини - це пори, через які відбувається газообмін та транспірація, Рослини відкривають і закривають продихові щілини, змінюючи вміст води. Продихові клітини містять хлоропласти, які виконують фотосинтез; Інші епітеліальні клітини не містять хлоропластів.

Основна частина листка складається з тканини мезофілу. Це асиміляційна тканина і є основним місцем фотосинтезу, під час якого вуглекислий газ і вода перетворюються на цукор, використовуючи енергію сонячного світла. Через велику кількість хлоропластів ця асиміляційна тканина є зелена.

Жилка складається з провідного пучка. Ксилема, як правило, розташована у верхній стороні листка. Вона забезпечує транспортування води та розчинених мінеральних речовин. Флоема звичайно лежить в нижній частині листка; Вона транспортує цукри, синтезовані під час фотосинтезу, до інших частин рослини.

Пов'язані об'єкти

Фотосинтез

Рослини здатні із неорганічних речовин (вуглекислий газ і вода) синтезувати органічний цукор.

Кінський каштан

Ця анімація демонструє як змінюються дерева кінського каштану у різні пори року.

Квіти покритонасінних рослин

Анімація демонструє різні типи квітів покритонасінних рослин.

Зернові культури

Зернові культури - це вид злакових трав, які вирощують задля їстівних зерен.

Вегетативні органи рослин

Ці органи є життєво необхідними для життя і розвитку рослин.

Тростина і рогіз

Однодольні рослини - космополіти, що ростуть на берегах водойм.

Їстівні пасльонові

Багато важливих харчових культур, які ми споживаємо, належать до сімейства пасльонових.

Сосна звичайна

Одна з самих розповсюджених у світі хвойних рослин. У природних умовах росте в Євразії.

Яблуня

Яблуко є одним з найпопулярніших фруктів у світі.

Насіння і проростання

Насінина дводольних рослин має два зародкових листка (сім'ядолі), а однодольних - лише один.

Порівняння однодольних і дводольних рослин

Покритонасінні рослини поділяються на два класи: Однодольні та Дводольні.

Порівняння справжніх і несправжніх плодів

Перикарп справжніх плодів розвивається із зав'язі, а перикарп несправжніх плодів розвивається з інших частин квітки.

Квітковий пилок

Квітковий пилок служить для запліднення яйцеклітини. Гранули пилку бувають різних форм і розмірів, що характерні для певного виду.

Весняні цибулеві рослини

Анімація демонструє будову тюльпанів, нарцисів та підсніжників.

Дуб

На прикладі дуба показані сезонні зміни, які відбуваються з деревами протягом року.

Квітка

Анімація показує будову типової квітки.

Гігантська секвоя

Гігантські секвої - найбільші живі організми на Землі.

Кукурудза

Одна з найбільш важливих однодольних злакових культур.

Added to your cart.