Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Бромофлуорохлорометан (CHCIBrF)

Молекули, які мають однакову будову, є неідентичними повними дзеркальними відбиттями один одного, називають енантіомерними парами.

Хімія

Ключові слова

Бромофлуорохлорометан, хіральність, оптична ізомерія, алкілгалогенід, галогеномісткі органічні сполуки, стереоізомерізм, енантіомер, дзеркальне відображення, конституція, центр хіральності, ліганд, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Пов'язані об'єкти

Оптична ізомерія

Асиметричні молекули не суміщаються зі своїми дзеркальними відбиттями.

Хлорування метану внаслідок реакції заміщення

У результаті даної реакції атоми Гідрогену у молекулі метану заміщуються на атоми Хлору з утворенням хлороводню (HCl) як побічного продукту реакції.

Конформації молекули етану

Молекула етану може перебувати у екліптичній (найменш стійкій) або у більш стабільній відкритій конформаціях.

Бор флуорид (бор фторид) (BF₃)

Безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря. Утворює у вологому повітрі білий дим.

Метилформіат (C₂H₄O₂)

Естер мурашиної кислоти та метанолу, ароматична сполука, міститься ​​в деяких фруктах.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Використовується як засіб для зняття фарби та утворюється в результаті хлорування метану в реакції заміщення.

Хлорометан (CH₃Cl)

Хлорометан утворюється під час хлорування метану під впливом світла чи під час нагрівання.

Метан (CH₄)

Перший член гомологічного ряду аліфатичних алканів.

Хлор (Cl₂)

Жовто-зелений токсичний газ з різким задушливим запахом, є одним із галогенів.

Фтор (F₂)

Найлегший галоген. Жовто-зелений, токсичний газ, надзвичайно хімічно активний. Найбільш відома його сполука - тефлон.

Реакція сполучення

Дві молекули сполучаються без утворення побічних продуктів.

Added to your cart.