Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Кристалічна сполука, що зустрічається в нуклеїнових кислотах, коферментах, нуклеотидах та нуклеозидах.

Хімія

Ключові слова

бета-D-рибози, вуглевод, моносахарид, цукор, пентози, альдопентоз, альдозами, нуклеїнова кислота, нуклеотид, РНК, АТФ, NADH, Органічна хімія, хімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Бета-D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Дані

Молярна маса: 150,13 г/моль

Температура плавлення: 95 °C

Густина: 0,8 г/см³

Властивості

Бета-D-рибоза - це безбарвна, кристалічна речовина без запаху. Вона добре розчиняється у воді і трохи гірше - у спирті. Належить до групи альдопентоз.

Поширення у природі

Бета-D-рибоза - це вуглевод, який входить до складу рибонуклеїнової кислоти (РНК) і міститься у кожному живому організмі.
Кістяк РНК утворений залишками рибози і ортофосфатної кислоти. До рибози приєднуються нітрогеновмісні органічні основи (азотисті основи). Окрім цього, рибоза зустрічається у складі деяких нуклеотидних коферментів, наприклад, у аденозинтрифосфаті (АТФ) та коферменті А (КоА).

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Кофермент А

Кофермент, що бере участь в реакціях перенесення ацильних груп, як в анаболічних, так і в катаболічних процесах.

РНК

РНК - це полінуклеотид, до складу якого входять залишки ортофосфатної кислоти, рибози та нітрогеновмісних основ (цитозину, урацилу, аденіну, гуаніну).

АДФ, АТФ

АТФ є універсальним основним джерелом енергії в живих клітинах.

Ортофосфат-йон (PO₄³⁻)

Складний йон, який утворюється під час віддачі протонів молекулою ортофосфатної кислоти.

2-дезокси-β-D-рибоза (C₅H₁₀O₄)

Складова частина ДНК. Молекула має на одну гідроксильну групу менше, ніж молекула β-D-рибози.

D-рибоза (C₅H₁₀O₅)

Лінійна форма рибози, що зустрічається в нуклеотидах, нуклеозидах та коферментах.

Піримідин

Гетероциклічна органічна сполука, її похідними є тимін, цитозин і урацил.

Пурин (C₅H₄N₄)

Гетероциклічна ароматична органічна сполука, її похідними є гуанін та аденін.

НАД, НAДФ⁺, НАДФН

НAД⁺ є коензимом, який відіграє важливу роль в основному в катаболічних процесах, тоді як НAДФ⁺ має важливе значення в анаболічних процесах як переносник...

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Added to your cart.