Азот (N₂) (середній рівень)

Азот (N₂) (середній рівень)

Безбарвний газ, без запаху, має низьку хімічну активність. Об'ємна частка його в повітрі становить 78,1%.

Хімія

Ключові слова

азот, молекула азоту, гомоядерна молекула, структура облігацій, ковалентний зв'язок, сигма-зв'язок, пі зв'язок, потрійний зв'язок, неполярний, інертний газ, повітря, аміак, цикл азоту, азотфіксуючих бактерії, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Азот (N₂)

Дані

Молярна маса: 28,013 г/моль

Температура плавлення: -210 °C

Температура кипіння: -195,8 °C

Відносна густина за повітрям: 0,5963

Властивості

Азот за кімнатної температури є безбарвним газом, без запаху. Молекула азоту - неполярна. Атоми у молекулі сполучені між собою потрійним зв'язком. Енергія цього зв'язку дуже велика, тому азот важко вступає у хімічні реакції з іншими речовинами і є практично інертним. Азот є малорозчинним у воді газом. За певних умов він вступає у реакцію приєднання з воднем та утворює при цьому амоніак (процес Габера - Боша). У природі під час блискавки азот взаємодіє з киснем, утворюючи при цьому нітроген (ІІ) оксид.

Поширення в природі та продукування

Повітря Землі на 78,1% за об'ємом складається з азоту. Серед елементів Нітроген займає 33-є місце за поширенням у земній корі. Найбільш поширеною його хімічною сполукою є чилійська селітра. Неперервний обмін Нітрогеном між атмосферою та біосферою називають кругообігом Нітрогену у природі. З повітря азот вбирають азотофіксуючі бактерії. Нітроген є важливим елементом для живих організмів, він входить до складу нуклеїнових кислот та білків. У промисловості азот добувають внаслідок зрідження повітря з подальшою його фракційною перегонкою.

Застосування

Найчастіше азот застосовують для створення інертної атмосфери щоб зменшити ризик виникнення пожежі та вибуху, а також як охолоджувальну речовину. Азот є вихідною речовиною для виробництва амоніаку та нітратної кислоти. Рідкий азот застосовують як засіб для охолодження та заморожування.

Об'ємна модель

Зв'язки

  • x
  • y
  • z

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Структура молекули азоту

Анімація демонструє структуру молекули азоту (нітрогену). Сигма-зв'язок і два пі-зв'язки з'єднують атоми азоту.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Утворення молекули водню

У молекулі водню між атомами Гідрогену існує ковалентний зв'язок.

Нітроген (ІІ) оксид

Безбарвний газ, важчий за повітря, проміжний продукт під час виробництва нітратної кислоти.

Гідроген сульфід (сірководень) (H₂S)

Безбарвний, токсичний газ з характерним запахом тухлих яєць. Лікувальні мінеральні води можуть містити гідроген сульфід.

Нітроген (IV) оксид (NO₂)

Червоно-коричневий токсичний газ, дуже хімічно активний завдяки наявності у молекулі неспареного електрону.

Водень (H₂)

Безбарвний газ без запаху, легший за повітря. Найбільш поширений хімічний елемент у всесвіті.

Кисень (O₂) (середній рівень)

Оксиген - найпоширеніший елемент на Землі, необхідний для життя.

Нітрат-йон (NO₃⁻)

Складний йон, головне джерело Нітрогену для рослин.

Вода (H₂O)

Вода є дуже стабільною сполукою Гідрогену та Оксигену, яка життєво необхідна для життя. У природі вода зустрічається у всіх трьох агрегатних станах.

Азот (N₂) (базовий рівень)

Безбарвний газ без запаху, хімічно не активний, становить 78,1% атмосфери Землі.

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Одержання амоніаку з простих речовин (процес Габера-Боша)

Амоніак одержують в промисловості з простих речовин азоту та водню при високій температурі та високому тиску, у присутності заліза як каталізатора.

Йон амонію (NH₄⁺)

Складний йон, який утворюється під час приєднання протону до молекули амоніаку.

Амоніак (NH₃)

Амоніак - безбарвний газ з характерним різким запахом. Його водний розчин називається нашатирним спиртом.

Нітритна (азотиста) кислота (HNO₂)

Одна із оксигеновмісних кислот Нітрогену. Кислота середньої сили, безбарвна, з різким запахом, здатна існувати лише у формі розбавленого водного розчину.

Нітратна (азотна) кислота (HNO₃)

Одна із оксигеновмісних кислот Нітрогену. Безбарвна рідина з різким запахом, має сильні окисні властивості.

Added to your cart.