Амоніак (NH₃)

Амоніак (NH₃)

Амоніак - безбарвний газ з характерним різким запахом. Його водний розчин називається нашатирним спиртом.

Хімія

Ключові слова

аміак, молекула, гідроксид амонію, Габер-Бош, молекулярна форма, полярний, тригональний, лужний рН, кут зв'язку, Неорганічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Амоніак (NH₃)

Дані

Молярна маса: 17,034 г/моль

Температура плавлення: –77,0 °C

Температура кипіння: – 33,4 °C

Відносна густина парів за повітрям: 0,587

Форма молекули: трикутна піраміда

Кут між зв'язками: 107°

Властивості

Амоніак - це безбарвний газ з характерним різким запахом. Легко зріджується. У твердому стані є кристалічною речовиною. Легко розчиняється у воді, а його водний розчин, амоній гідроксид, є основою. Утворює комплексні йони з певними йонами металів. Амоніак у великих концентраціях є токсичним. Його можна визначити за різким характерним запахом або появою синього забарвлення червоного лакмусового папірця.

Якщо внести в пари амоніаку скляну паличку, змочену в хлоридній кислоті, то утворюється білий дим, амоній хлорид. Під час додавання розчину амоніаку до водного розчину купрум (ІІ) сульфату з'являється синє забарвлення.

Поширення в природі, добування

Амоніак утворюється під час розкладу нітрогеновмісних органічних сполук. У лабораторії його добувають нагріванням амоній гідроксиду, у промисловості - процесом Габера-Боша: взаємодією азоту та водню за високого тиску та температури у присутності каталізатора.

Застосування

Амоніак використовується для виробництва нітратної кислоти, сполук амонію та добрив, рідкий амоніак - як теплоносій та добриво, а його водний розчин - для очищення металів та тканин.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Взаємодія амоніаку з хлороводнем

Під час взаємодії амоніаку з хлороводнем утворюється йонна сполука - амоній хлорид.

Одержання амоніаку з простих речовин (процес Габера-Боша)

Амоніак одержують в промисловості з простих речовин азоту та водню при високій температурі та високому тиску, у присутності заліза як каталізатора.

Йон амонію (NH₄⁺)

Складний йон, який утворюється під час приєднання протону до молекули амоніаку.

Кругообіг азоту в природі

Азот, що міститься в атмосфері Землі, зв'язують бактерії, і потім у формі різних сполук використовують живі організми.

Амінокислоти

Амінокислоти є мономерними одиницями білків.

Азот (N₂) (середній рівень)

Безбарвний газ, без запаху, має низьку хімічну активність. Об'ємна частка його в повітрі становить 78,1%.

Формамід (метанамід) (HCONH₂)

Безбарвна, злегка в'язка, гігроскопічна рідина, що використовується для виробництва мурашиної кислоти, синильної кислоти та інших органічних сполук.

Ацетамід (етанамід) (C₂H₅NO)

Біла, кристалічна речовина без запаху.

Карбамід (сечовина) (CO(NH₂)₂)

Органічна сполука, яка міститься в сечі ссавців та використовується під час виробництва нітрогеновмісних добрив.

N-метилетанамід (C₃H₇NO)

Тверда, кристалічна речовина.

Added to your cart.