Аланін (C₃H₇NO₂)

Аланін (C₃H₇NO₂)

Друга за поширеністю амінокислота, яка часто входить в спіральні фрагменти білків.

Хімія

Ключові слова

аланін, Ала, амінокислота, білок, пептид, поліпептид, неполярні бічні ланцюги, шовк, цвіттеріон, Пептидний зв'язок, амідного зв'язку, послідовність амінокислот, молекула, хімія, біохімія, біологія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Аланін (C₃H₇NO₂)

Дані

Молярна маса: 89,09 г/моль

Температура плавлення: 297 °C

Температура кипіння: 250 °C

Густина: 1,424 г/см³

Властивості

Аланін - це безбарвна кристалічна речовина. Він не розчиняється в етері, мало розчиняється у спирті та добре розчиняється у воді.
Аланін є амінокислотою з неполярними бічними ланцюгами. L-ізомер аланіну є однією з найважливіших амінокислот: він, або його похідні, зустрічаються практично у всіх білках.

Поширення у природі, добування

Найчастіше аланін зустрічається у білках. Наприклад: натуральний шовк на 25% складається з L-альфа-аланіну. У живих організмах аланін виробляється в результаті реакції молочної кислоти та амоніаку, а у лабораторіях його отримують з амоніаку та альфа-хлорпропіонової кислоти.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Амінокислоти

Амінокислоти є мономерними одиницями білків.

Оптична ізомерія

Асиметричні молекули не суміщаються зі своїми дзеркальними відбиттями.

Пептидний зв'язок

Білки побудовані з амінокислот, які можуть сполучатися між собою пептидним зв'язком.

Павутина, павутинна нитка

Щільність павутини є меншою, ніж щільність нейлону, але при цьому вона є міцнішою ніж сталь.

Added to your cart.