1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Безбарвний газ без запаху, є мономером тефлону.

Хімія

Ключові слова

тетрафторетилен, тефлон, алкілгалогенід, галогеномісткі органічні сполуки, полімеризація, мономер, полімер, жаростійкий, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

1,1,2,2-Тетрафлуороетен (C₂F₄)

Дані

Молярна маса: 100,2 г/моль

Температура плавлення: -131,15 °C

Температура кипіння: -75,9 °C

Густина: 1,519 г/cм³

Властивості

1,1,2,2-Тетрафлуороетен є мономером політетрафлуороетену, так званого тефлону. Це безбарвний, горючий газ без запаху. Він вступає у характерні для алкенів реакції - приєднання та полімеризації. За кімнатної температури та освітленні взаємодіє з хлором із вибухом. З киснем утворює вибухонебезпечні пероксиди. Через свою здатність до самочинної полімеризації тетрафлуороетен необхідно зберігати за низької температури, герметично закритим та в присутності стабілізаторів.

Поширення в природі, добування

У промисловості тетрафлуороетен добувають шляхом піролізу дифлуорохлорометану за температури 600-800 °C.

Застосування

Тетрафлуороетен використовується для виробництва тефлону.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Політетрафлуоретен (тефлон) (C₂F₄)n

Один із найвідоміших синтетичних полімерів.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Перший член у гомологічного ряду алкенів.

Полімеризація етену (етилену)

Внаслідок полімеризації етену (етилену) одержують синтетичну сполуку, яка називається поліетилен.

Гідроген флуорид (фтороводень) (HF)

Один з галогенідів Гідрогену, дуже агресивна речовина - розчиняє навіть скло.

Реакція сполучення

Дві молекули сполучаються без утворення побічних продуктів.

Фтор (F₂)

Найлегший галоген. Жовто-зелений, токсичний газ, надзвичайно хімічно активний. Найбільш відома його сполука - тефлон.

Порівняння галогенів

Елементи VII групи головної підгрупи періодичної системи, мають подібні хімічні властивості. Це Флуор, Хлор, Бром, Іод, Астат. Для Астату відомі лише...

Бор флуорид (бор фторид) (BF₃)

Безбарвний газ з різким запахом, важчий за повітря. Утворює у вологому повітрі білий дим.

Added to your cart.