Vikingler

Denizci bir halk olan Vikingler, bugünkü Danimarka, İsveç ve Norveç'in bulunduğu bölgede yaşadı....

Orta Çağ Viking Savaşçılarının Miğferi

Viking savaşçıları gerçekten mi boynuzlu miğfer kullanırdı?

İki Kutuplu Dünyanın Oluşumu

Birleşmiş Milletler'in kuruluşu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası olaylar.

Tarih öncesi Pompeii

Orta Avrupa'daki Macaristan'ın kuzeyinde küçük bir köy bulunur. Bu köyde dünyada eşi benzeri...

Küresel Isınma

Dünya'nın atmosferi ve iklimi milyonlarca yılda büyük değişimlere uğradı.

Üçlü Ekim Sistemi

Videoda üçlü ekim sisteminin ikili ekim sisteminden daha ekonomik olmasının nedenleri tanıtılır.

Budapeşte

Budapeşte, Macaristan'ın politik, kültürel, ticari, sanayii ve ulaşım merkezi olmasının yanında...

Sığır

Sığırlar ahırlarda yaşar. Sığırların sütü, en sevilen içeceklerden biridir.

Albi Haçlı Seferi

20 yıl süren Albi Haçlı Seferi (1209–1229), Güney Fransa'daki Kathar hareketini yok etmek...

Domuz işleme

Endüstriyel düzeyde domuz işleme, evlerdeki domuz kesiminden büyük ölçüde farklıdır. Videoda...

Bir Spartalının Hikayesi

Bir avuç dolusu Yunan savaşçının binlerce Pers savaşçıyı durdurduğu Termopylae Muharebesi'nden...

Maddenin Özellikleri: Kütle, Hacim, Yoğunluk

Bazen sıvılar karışmayıp birbirlerinin üzerinde katmanlar oluşturur. Ahududu şurubu ile su da...

Bir Yerleşim Yerini Kent Yapan Özellik Nedir?

Bir kent, sadece kendi sakinleri için değil, sınırları dışında kalanlar için de hizmetler sunar.

Almanya'nın Birleşmesi

Ayrı ayrı yönetilen Alman devletleri 19. yüzyılda Prusya'nın önderliğinde birleşti.

Avrupalıların Büyük Keşifleri

Zengin olma ve Hristiyanlığı yayma arzusu ile denizcilikteki ilerlemeler, 15. yüzyılda...

Forum Romanum

Antik Roma'nın ana meydanı, ebedi şehrindeki en çok zirayet edilen yerdir.

Su

Su, dünyada bulunan en önemli maddelerden biridir. Videoda suyun başlıca özellikleri tanıtılır.

Trofik Düzeyler

Canlılar, besin zincirindeki rollerine göre farklı trofik düzeylerde gruplandırılır. Videoda bu...

Metropoller: Yok Olma veya Sürdürülebilirlik

Videoda günümüzdeki metropollerin karşılaştığı sorunlar anlatılır.

Dünya Nüfusunun Artışı

Dünya nüfusunun aşırı olmasının sonuçlarını, nedenlerini ve günümüzdeki nüfus verilerini anlatan...

Added to your cart.