The battle of Megiddo

Pharaoh Thutmose III defeated the rebellious coalition of Canaanite vassal states led by...

The Battle of Gaugamela (331 BC)

The battle, that is considered to be a tactical masterpiece, meant a decisive victory for...

Villages

Villages were the first permanent human settlements

Katedral Meydanı (Szeged, Macaristan)

Szeged'in ünlü meydanında Adak kilisesi ve kemerler altında Ulusal Portre Galerisi de...

Şövalyeler Salonu

Özel mobilyalı ve süslü şövalyeler salonu Orta Çağ Avrupası'nda kalelerin en önemli odasıydı.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the...

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Tarihsel Topoğrafya (Savaşlar, Macar tarihi)

Boş harita üzerinde Macar tarihsel yerleri ve savaş alanları bul!

Tarihsel Topoğrafya (Yerler - Karpat havzası)

Boş harita üzerinde Karpat havzası'nın önemli yerleri bul!

Macaristan’ın İdari Haritası

Görüntü Macaristan'ın en önemli bölgeleri ve şehirleri gösterir.

Tarihsel Topoğrafya (Savaşlar, Evrensel Tarih)

Boş harita üzerinde tarihinin önemli savaşları yerleştir!

Added to your cart.