Karbonmonoksit (CO) (orta)

Renksiz, kokusuz, zehirli gazdır. Kışın bozuk ısıtma ekipmanları nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesinde pek çok kişi ölür.

Cami, Minare (17. yüzyıl, Macaristan)

Pecs'teki cami ve Eger'deki minare Osmanlı Dönemi'nde Macaristan'da inşa edilmiş yapıların örnekleridir.

Catalaunum Muharebesi (451)

Aetius'un kumandasındaki Roma ordusu Hun kralı Attila'nın istilacı ordusunu durdurdu.

Karbondioksit (CO₂) (orta)

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır bir gazdır. Bitkilerin fotosentez yapmaları için gereklidir.

Televizyonun Gelişimi

Televizyon, günümüzde eğlencenin temel formlarından biri haline geldi.

İngiliz Askeri (I. Dünya Savaşı)

İngiliz askerleri I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri içinde savaştı.

Mısır Firavunu ve Eşi (MÖ 2. binyıl)

Antik Mısır'da firavunların tanrı olduğuna, yaşamı ve ölümü kontrol ettiğine inanılırdı.

Avrupa Gelengisi

Orta ve Doğu Avrupa'da yaygın, yer altında yaşayan kemirgen türü.

İhtiyozor

Balığa benzeyen, deniz yaşamına uymuş ilkel sürüngen, yakınsak (konvergen) evrime örnektir.

1950’lerde Orta Avrupa’da Tipik Bir Daire

1950'lerde Orta Avrupa'da tipik bir dairede 1 oda, 1 banyo, 1 mutfak ve kiler vardı.

Karbamid (Üre) (CO(NH₂)₂)

Azot içeren gübre üretiminde kullanılan memelilerin idrarında bulunan bileşik.

Sülfat İyonu (SO₄²⁻)

Çok atomlu iyon, sülfürik asidin, bir proton verdiğinde oluşur.

Trans-2-büten (C₄H₈)

Renksiz, havadan ağır gazdır. Geometrik izomeri cis-2-butendir.

Nitrat İyonu (NO₃⁻)

Bitkilerin en önemli azot kaynağı olan çok atomlu iyon.

Etan (C₂H₆)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin ikinci üyesidir.

Karbon Tetraklorür (CCl₄)

Renksiz, has bir kokulu, zehirli sıvıdır. Katı ve sıvı yağların iyi çözücüsü.

Added to your cart.