Sesin Oluşumu

Sesin oluşumu sırasında akciğerden çıkan hava ses tellerini titretir.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Derinin Tabakaları

Dış örtümüz deri, üç tabakadan oluşur: üst deri, alt deri ve derialtı.

Tatma Duyusu

Tat reseptörleri, kimyasal uyarıları elektriksel sinyallere dönüştürür.

Ses dalgalarının özellikleri

Animasyon dalgaların en önemli özelliklerini ses dalgaları aracılığıyla açıklar.

Kasın Yapısı

Bu animasyonda kasın yapısı ve çalışması ile moleküler düzey gösteriliyor.

Kas Çeşitleri

Vücudumuzda düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere üç çeşit kas bulunur.

Burun ve Koku Alma Süreci

Koku reseptörleri, koku moleküllerinin etkisiyle elektriksel sinyaller oluşturur.

İnsan Beyninin Bölümleri

Beynin başlıca bölümleri beyin sapı, beyincik, ara beyin ve loblardan oluşan ön beyindir.

Kalp

Kalp, damar sisteminin merkezi pompasıdır ve ömrümüz boyunca milyarlarca kasılma yapar.

Coğrafi Keşifler (15-17. yüzyıl)

Modern Çağ'ın başlarında gerçekleşen efsanevi coğrafi keşifler haritaları yeniden...

Atom Bombası (1945)

Atom bombası, insanlık tarihinin en yıkıcı silahlarından biridir.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Knossos Sarayı (MÖ 2. binyıl)

Girit Adası'nın en büyük, Tunç Çağı'nda inşa edilen sarayı büyük olasılıkla Minos...

Kalpte Uyarı ve İletim Sistemi

Kalbimiz çalışması için gerekli elektrik sinyallerini kendisi oluşturur. Elektriksel...

Solunum Sistemi

Solunum sistemi oksijenin içeri alınması ve karbondioksidin dışarı atılmasından sorumludur.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya...

Dünya'nın manyetik alanı

Dünya´nın Kuzey ve Güney Manyetik Kutpu coğrafi Kuzey ve Güney Kutbu´nun yakınında.

Omuriliğin Yapısı

Omurilik, merkezi sinir sisteminin omurgada bulunan kısmıdır, içinden omurilik sinirleri...

Çiçek

Animasyon yardımıyla çiçeğin yapısını öğreniyoruz.

Added to your cart.