Plazma Televizyon Nasıl Çalışır?

Animasyonda plazma televizyonun yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Tüplü Televizyon Nasıl Çalışır?

Animasyonda tüplü televizyonun yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Kuvvetler

Animasyonda tekerlekli ve kızaklı araç üzerine etki eden kuvvetler tanıtılıyor.

XIV. Louis (Güneş Kral)

"Güneş Kral" ünvanını lüks sarayından alan Fransız mutlak hükümdar Avrupa'da en uzun süre...

Formik Asit (Metanoik Asit) (HCOOH)

Karınca asidi en basit karboksilik asittir.

Orta Çağ'da Hristiyan Kilise Hiyerarşisi (11. yüzyıl)

Animasyonda Orta Çağ Hristiyan kilisesinin hiyerarşik yapısı tanıtılıyor.

Ağrı Refleksi

Ağrı refleksi hasar verici bir durumdan uzaklaşmayı sağlayan omurilik refleksidir.

Hemoglobin

Kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan proteindir.

Daidalus ve İkarus

Bu Yunan mitolojisi Girit adasından kaçmak isteyen baba ve oğlun trajedisini anlatır.

Petrol Platformu

Çelik yapının merkezinden okyanus yatağındaki petrol içeren kayaç tabakasına kadar uzun...

Radyoaktivite

Kararsız atom çekirdeklerinin bozunması radyoaktivite olarak adlandırılır.

St. Gallen Manastırı (11. yüzyıl)

Manastır yüzyıllar boyunca Benediktin tarikatının en önemli binasıydı.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Buzdolabı Nasıl Çalışır?

Animasyonda buzdolabının yapısı ve çalışması tanıtılıyor.

Niş

Niş, canlıların veya popülasyonların çevresel ihtiyaçlarını belirleyen soyut bir kavramdır.

Sakkaroz (Çay Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Beyaz renkli, tatlı, suda çözünür, çay şekeri olarak bilinen maddedir.

Osmanlı Askerleri (16. yüzyıl)

Osmanlı Ordusu'nda yeniçeriler ve tımarlı sipahiler hizmet ediyordu.

Orta Avrupa’da Devlet Okulu (erken 20. yüzyıl)

Orta Avrupa'daki köylerde devlet okulları okuryazarlığın yayılmasında önemli rol oynamıştı.

Kuşlarda Tüy Tipleri

Animasyonda kuşlarda temel tüy tipleri olan hav, örtü ve uçma tüylerinin yapısı tanıtılıyor.

Toprak Tipleri (toprak kesitleri)

Animasyonda zonal, kalsimorfik ve hidromorfik toprakların yapısı tanıtılıyor.

Added to your cart.