Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Homo Sapiens'in Dünyaya Yayılması

"Akıllı (bilge) insan" Afrika'dan başlayarak dünyanın diğer kıtalarına yayıldı.

Venüs Heykelcikleri

Paleolitik Çağ'a ait heykelcikler büyük olasılıkla doğurganlığı ve refahı simgeliyor.

Güneş Sistemi'nin Evrimi

Güneş ve gezegenler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gaz bulutunun yoğunlaşması...

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Karbonifer Dönemi'nin canlıları

Devoniyen ve Permiyen Dönemlerin arasında (358-299 milyon yıl önce) yaşayan çok büyük...

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim...

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır...

Pteranodon Longiceps

Uçan ilkel sürüngenlerden biri, kuşlara benziyor, ama aralarında direkt evrimsel bağlantı...

Archaeopteryx

Hem kuş hem de sürüngen karakteristiğine sahipti. Kuşların atası olabilir.

Amonitler

Katı dış kabuğa sahip nesli tükenmiş kafadan bacaklılar. Fosilleri yaşadığı dönemin...

Mauritius Dodosu

Mauritius dodosu, bugün artık yaşamayan, uçamayan bir kuş türü olup nesli tükenen hayvan...

Avrupa'daki Megalitik Kültürler

Devasa taş bloklardan oluşan binlerce yıllık yapılar megalitik kültürlere aittir.

Hunebed

Günümüzdeki Hollanda'da bulunan ve yaklaşık 5.000 yıl önce inşa edilen özel dolmenlerdir.

Paleozoik Zaman'ın Canavarları: Deniz Akrepleri

Paleozoik Zaman'da (541-250 milyon yıl önce), suda yaşayan eklem bacaklı, yırtıcı...

Deinonychus

"Korkunç pençe" anlamına gelen Deinonychus antirrhopus, Dromaeosauridae dinozor ailesine...

Stegosaurus

İlkel sürüngen, sırtındaki kalkanları yardımıyla vücut ısısını ayarlardı.

Triceratops

Kretase döneminde yaşamış bir dinozor; tipik yakası ve üç boynuzu ile kolayca tanınır.

Tüylü Mamut

Fillerle yakın akrabalığı olan nesli tükenmiş bir hortumludur. Buzul Çağı'nda insanların...

Added to your cart.