Çevre, Alan, Yüzey Alanı ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin yüzey alanı ve hacim hesaplama yöntemleri gösteriliyor.

Geometrik Dönüşümler – Öteleme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen ötelemeler gösteriliyor.

Geometrik Dönüşümler – Yansıma

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen yansımalar gösteriliyor.

Satranç Bulmacaları

Satranç bulmacalarını çözerek mantık becerilerimizi geliştirebiliriz.

Geometrik Dönüşümler – Döndürme

Görüntüde geometrik dönüşümler arasında olan düzlemde ve uzayda gerçekleşen döndürmeler gösteriliyor.

Tartma Alıştırmaları

İlginç bir zeka oyunu: Aynı görünen birçok kütleden tek farklı olanı bulmalısınız.

3 Boyutlu Koordinat Sistemi

Açıklamalar ve mekansal algıyı geliştiren alıştırmalarla 3 boyutlu koordinat sistemi.

Dönel Cisimler

Bir geometrik şeklin kendi düzlemindeki bir doğru (dönme ekseni) etrafında döndürülmesiyle bir dönel cisim elde edilir.

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından keşfedildi.

Optik İllüzyon

Görsel bilginin beyin tarafından yanlış okunması olan yanılsamalar.

Gölgeli 3B Yapboz

İlgi çekici bir oyun yardımıyla uzaysal oryantasyon yeteneği geliştirilebilir, izometrik görüntüyle çözümler kontrol edilebilir.

Silindirik Cisimler

Animasyonda silindirik cisimlerin tipleri ve yüzeyleri tanıtılıyor.

Platonik Cisimler

Üç boyutlu platonik cisimler arasında en iyi bilineni küptür.

Küp (sınamalar)

Küpün köşeleri yardımıyla ayrıtları, köşegenleri ve yüzleri belirtilebilir.

Küp

Görüntü, Platonik cisimlerden biri olan küpün bileşenlerini (köşe, ayrıt, köşegen, yüzey) göstermekte.

Dikdörtgenler prizması

Altı tane dikdörtgensel bölgenin birleşmesi sonucu meydana gelen prizmaya dikdörtgenler prizması denir.

Okulun İlk Günü

Animasyonda oyunsal bir tarzda renkler, sayılar, harfler ve şekiller tanıtılır.

Koni Kesitleri

Koni kesiti bir dik dairesel koninin düzlemle kesitinden meydana gelen eğridir.

Düzgün Kare Piramit

Tabanı kare olan dik piramit düzgün kare piramit olarak adlandırılır.

Added to your cart.