DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

Hemoglobin

Kırmızı kan hücrelerimizde oksijen taşıyan proteindir.

Fulleren (C₆₀)

Karbonun 1980'in sonunda keşfedilen kristalli allotropudur.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Sakkaroz (Çay Şekeri) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Beyaz renkli, tatlı, suda çözünür, çay şekeri olarak bilinen maddedir.

Selüloz (C₆H₁₀O₅)n

Bitkilerde hücre duvarlarının ve liflerinin yapı malzemesidir.

Petrolün Arıtılması

Petrolden damıtma yoluyla mazot, benzin ve yağlama yağları gibi ürünler elde edilir.

Yağ Molekülü

Gliserin molekülüne üç doymuş yağ asidi bağlanır.

Optik İzomeri

Asimetrik moleküller aynadaki görüntüleriyle çakıştırılamaz.

Yağ Molekülü

Doymamış yağ asitleri içeren trigliseritler, oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadır.

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda görünür.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Elmas

Elementsel karbonun kristal allotropu. Bilinen en sert doğal maddedir.

Added to your cart.