Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve...

Atmosferde Havanın Dolaşımı

Kutuplar ve Ekvator bölgesi arasındaki sıcaklık farkından dolayı oluşan hava dolaşımını...

Çevre Dostu Arabalar

Benzinli ve elektrikli tahrik sistemleri birleştirilerek araçların zararlı madde emisyonu...

Zincirleme Reaksiyon

Atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan enerji sivil veya askeri amaçlar...

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere...

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

Alüminyum Tesisi

Alüminyum tesislerinde alüminyum oksitten (alüminden) elektroliz yöntemiyle alüminyum...

Benzen Molekülünde Bağlar

Karbon atomlarının arasında hem sigma bağları, hem delokalize pi bağları vardır.

Ozon Tabakası

Ozon tabakası Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını süzer, bu yüzden Dünya...

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Sülfüröz Asit (H₂SO₃)

Renksiz, yalnızca sulu çözeltisi bilinen orta kuvvetli bir asittir.

Karbondioksit gazı salmayan ev

Günümüzde ev planlarken ve inşa ederken çevreyi korumak adına yapabileceklerimizin sayısı...

Amonyak ile Hidrojen Klorürün Reaksiyonu

Amonyak ile hidrojen klorürün reaksiyonu sonucunda amonyum klorür oluşur.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Demir Metalurjisi (Orta Düzey)

Ham demir yüksek fırında demir cevherinden elde edilir.

Kalsiyum Karbonat (CaCO₃)

Kireç taşı yaygın ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir malzemedir.

Metanın Sübstitüsyonla Klorlanması

Sübstitüsyon sırasında metanın hidrojen atomlarının yerine klor atomları geçer, yan ürün...

Elementlerinden Amonyak Üretimi (Haber-Bosch yöntemi)

Amonyak sanayide elementlerinden yüksek sıcaklık ve basınçta, demir katalizörlü ortamda...

Added to your cart.