Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Nükleer santral

Nükleer füzyon sırasında ortaya çıkan enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Elektrik Zili

Elektromıknatısla çalışan mekanik bir cihazdır.

Dinamo (orta seviye)

Dinamo hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştürür.

Bulut ve Yağmurun Oluşumu, Bulut Tipleri

Buharlaşan sudan çeşitli şeklindeki bulutlar oluşuyor ve sonra su, yağış olarak yeryüzüne...

Temel Parçacıklar

Madde, etkileşimlerine bozonların aracılık ettiği kuarklar ve leptonlardan oluşur.

Güneş Sistemi'nin Evrimi

Güneş ve gezegenler, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, bir gaz bulutunun yoğunlaşması...

Atom Modelinin Gelişimi

Animasyonda atomun yapısıyla ilgili günümüze kadar ortaya çıkan başlıca görüşler ve...

Faz Geçişleri

Faz geçişleri olarak maddenin gaz, sıvı ve katı halleri arasındaki geçişleri adlandırılır.

Azot Molekülünde Bağlar

Animasyonda iki N atomunu birbirine bağlayan bir sigma ve iki pi bağı tanıtılıyor.

Kalsiyumda Elektron Dizilimi

Animasyonda kalsiyum atomundaki s ve p elektron yörüngelerinin yapısı tanıtılıyor.

Mars Keşif Programı

Mars'ın yapısı ve Mars'ta daha önce yaşamın olup olmadığını uzay sondaları ve Mars...

Zincirleme Reaksiyon

Atom çekirdeğinin parçalanması sırasında açığa çıkan enerji sivil veya askeri amaçlar...

James Watt'ın Buhar Makinesi (18. yüzyıl)

İskoç mühendis James Watt tarafından mükemmelleştirilen buhar makinesi, teknolojide...

Kepler Yasaları

Gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç matematiksel yasa Johannes Kepler tarafından...

Rutherford Deneyi

Rutherford Deneyi, pozitif yüklü atom çekirdeklerinin varlığını kanıtladı. Sonuçlar yeni...

Dünyayı Değiştiren Fizikçiler

Bu mükemmel fizikçiler fizik biliminin gelişimine önemli katkılarda bulundu.

İlginç Coğrafya Bilgileri - Astronomi

Görüntü Güneş Sistemi'miz hakkında bize çok sayıda ilginç bilgi sunar.

Galileo Galilei'nin Atölyesi

Galileo Galilei fizik ve astronomi bilimlerinin gelişimine önemli katkıda bulundu.

Ses dalgalarının özellikleri

Animasyon dalgaların en önemli özelliklerini ses dalgaları aracılığıyla açıklar.

Added to your cart.