Tiroit Bezi

Vücudumuz için önemli hormonlar salgılayan bir bezdir. Tiroit bezi hormonları...

İnsanda Dişi Üreme Sistemi

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Tarih Öncesi Mağara

İnsanlık tarihinin ilk yerleşim yerleri, atalarımızın yaşam biçimi hakkında pek çok bilgi...

Üst Sindirim Bölümü

Alınan besin ağız boşluğundan geçip üst sindirim bölümünün son basamağı olan mideye ulaşır.

Görmenin Düzeltilmesi

Uzağı ve yakını görme bozukluğu kalın kenarlı (ıraksak) ya da ince kenarlı (yakınsan)...

Bronzlaşma, Cilt Kanseri

Derinin en üst tabakası melanositler içeren epidermistir.

Omurga Hastalıkları

Skolyoz, omurga kemiklerinin hareketinden kaynaklanan omurganın yana doğru kaymasıdır.

Limbik Sistem

Limbik sistem duyguların oluşmasında ve öğrenmede önemli rol oynar.

Dişlerin Fırçalanması

Uygun ağız bakımı, dişlerimizin ve ağız boşluğumuzun sağlıklı olması için önemlidir.

İç Salgı Bezleri

İç salgı bezleri kan yoluyla taşınan hormonları üretip salgılar.

Konuşma Merkezinin Organizasyonu

Konuşma, beyin kabuğu merkezlerinin uyumlu çalışmasıyla gerçekleşir.

Eklem Tipleri

Eklemler sağladıkları hareket yönlerine göre de sınıflandırılabilir.

Örtü Epiteli Çeşitleri

Hayvan vücudunun dış ve iç yüzeyi örtü epitelleriyle kaplıdır.

Diz Kapağı Refleksi

Refleks merkezi omurilikte olan diz kapağı refleksi, açıcı kasın uzamasına verilen yanıttır.

Üreme Hücreleri

Üreme hücrelerinin birleşmesiyle yeni bireyin ilk hücresi olan zigot oluşur.

Düz Tabanlık

Ayağın kubbemsi şekli bozulunca birçok sağlık problemine yol açabilir.

İnsanın Evrimi Yolu

İnsanın evrim yolundaki kilometre taşlarını kafatasının ve beynin özellikleri açığa vurur.

İnsanda Dişi Üreme Sistemi (Temel Düzey)

Üreme sistemi üremeyi sağlayan organlardan oluşur.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir organizmanın kromozomunda çıkarma, ekleme ve değiştirme yapmak için...

The adrenal glands

The adrenal glands are responsible for maintaining homeostasis and producing a rapid...

Added to your cart.