Leonardo da Vinci'nin Atölyesi (Floransa, 16. yüzyıl)

Rönesans'ın dahileri arasında anılan bilim adamının atölyesinde en önemli eserlerini...

Akropolis (Atina, MÖ 5. yüzyıl)

Dünyanın en ünlü kalelerinden biri olan Akropolis Perikles barış döneminde inşa edildi.

Ayasofya (İstanbul)

Önce Bizans sonra Osmanlı İmparatorluğunun dini merkezi olan, adı "kutsal bilgelik"...

Dünya'nın ve Ay'ın Oluşumu

Görüntü, Dünya'nın ve Ay'ın oluşumunu gösterir.

Colosseum (Roma, 1. yüzyıl)

Antik Roma'nın en ünlü, günümüzde de görkemli amfitiyatrosu MÖ I. yüzyılda inşa edildi.

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Tyrannosaurus Rex "Zorba Kertenkelelerin Kralı"

İri yarı etobur ilkel sürüngen, en çok bilinen dinozor.

Kulak ve İşitme Süreci

İşitme organımız, hava titreşimlerini beyin tarafından değerlendirilecek elektriksel...

İnsan Vücudu (erkek)

Görüntüde insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Çevre, Alan, Yüzey Alan ve Hacim Hesaplamaları

Animasyonda geometrik şekillerin çevre ve alan hesaplamaları ile geometrik cisimlerin...

Deniz Suyunun Tuzdan Arındırılması

Tuzdan arındırma yöntemiyle deniz suyundan içme suyu elde edilir.

Robotlar

Robotlar yardımıyla eğlenceli bir oyun oynarken yön saptama duygusu geliştirilebilir.

İnsan Vücudu (çocuklar için)

Görüntüde çocuklar için insan vücudunun en önemli sistemleri tanıtılmaktadır.

Hortum

Kısa ömürlü ama son derece güçlü hortumlar çok büyük hasara neden olabilirler.

Sovyet Çalışma Kampı (1930'lar)

Sovyet zorunlu çalışma kampları, yerleşim alanlarından uzakta kurulmuştu.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri...

Santa Maria (15. yüzyıl)

Kristof Kolomb'un çığır açan seferinin bayrak gemisi Santa Maria (Aziz Meryem) adlı üç...

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Dünya'nın manyetik alanı

Dünya´nın Kuzey ve Güney Manyetik Kutpu coğrafi Kuzey ve Güney Kutbu´nun yakınında.

Added to your cart.