The effect of pressure change on chemical equilibrium (observation)

Examination of dissolved carbon dioxide in a bottle of carbonated water.

İlgili ekstralar

The effect of temperature on chemical equilibrium

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to heating and cooling.

Molekül Alıştırmaları II. (Polarizasyon)

Moleküllerin polarizasyonuyla ilgili kavramların öğrenilmesini ve üzerinde çalışılmasını...

Basınç değişiminin kimyasal denge üzerine etkisi

Bir şişe karbonatlı suda çözünmüş karbon dioksidin incelenmesi.

The surface tension of liquids (observation)

We observe whether a razor blade can float on the surface of different liquids.

Maddeleri karıştırma, karışımları ayırma 2

Karışımda bulunan maddelerden birinin suda çözünüp, diğerinin çözünmediği durumda uygulanan...

NaCl'in Çözünmesi

Yemek tuzu suda çözünür; iyonların etrafında polar su moleküllerinden bir tabaka oluşur.

Etan Molekülünün Konformasyonları

Etan molekülünde atomlar, çakışık veya daha kararlı olan çapraz konformasyonda yer alabilir.

Endotermik Tepkime

Baryum hidroksit ile amonyum nitrat çevreden ısı alarak tepkimeye girer.

Added to your cart.