Surface tension of liquids 2

In this video we are experimenting with food colourings.

İlgili ekstralar

Endotermik Tepkime

Baryum hidroksit ile amonyum nitrat çevreden ısı alarak tepkimeye girer.

Molekül Alıştırmaları VI. (Karbonhidratlar)

Mono-, di- ve polisakkaritlerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Kabartma tozu roketi

Videoda sodyum bikarbonat ve sitrik asit yardımıyla karbon dioksit üretilir.

Molekül Alıştırmaları II. (Polarizasyon)

Moleküllerin polarizasyonuyla ilgili kavramların öğrenilmesini ve üzerinde çalışılmasını...

Maddeleri karıştırma, karışımları ayırma 2

Karışımda bulunan maddelerden birinin suda çözünüp, diğerinin çözünmediği durumda uygulanan...

Ne zamandan beri ateşi kullanıyoruz?

Bu derste ateşin tarihini ve alevli yanma için gerekli koşulları öğreneceksiniz.

Yanardağ Modeli

Kırmızı gıda boyası, sodyum bikarbonat ve sirke tepkimesi bir yanardağ patlamasını andırır.

The effect of temperature on chemical equilibrium (observation)

Change in the colour of the cobalt(II) chloride solution due to heating and cooling.

Added to your cart.