Bileşiğin atomlarından biri yükseltgen, diğeri indirgen madde

Bileşiğin atomlarından biri yükseltgen, diğeri indirgen madde

Amonyum dikromatın termal bozunması

01:34

Kimya

Etiketler

amonyum dikromat, ısıtma, bölünme, indirgeyici, oksidan, redoks tepkimesi, indirgeme, oksidasyon, ekzotermik, molekül, atom, deney, inorganik, kimya

On-screen labels

Amonyum dikromat (NH₄)₂Cr₂O₇, Bir buharlaştırma kabının içine bir miktar amonyum dikromat dökelim., Maddeyi akkor hâle gelene kadar ısıtalım. Akkor hâlindeyken ısıtmayı durduralım., Tepkimeyi gözlemleyelim., Tepkimede bileşikteki nitrojen atomları yükseltgenerek nitrojen gazına dönüşür, krom atomları ise indirgenir ve yeşil renkli dikrom trioksit oluşur.
Added to your cart.