Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Biyoloji

Etiketler

yeşil öglena, tek hücreli, miksotrof, kloroplast, hücre ağzı, kamçı, kontraktil koful, göz lekesi, tek hücreli ökaryotlar, sindirim kofulu, Kamçılı Algler, fotosentez, hayvan, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

Anatomik yapısı

 • hücre ağzı - Yeşil öglena mixotroph bir canlıdır: karanlıkta heterotrof olarak beslenir, hücre ağzının yardımıyla organik artıkları alır; uygun ışığın olduğu durumda fotosentez yapar.
 • kamçı - Hücrenin yer değiştirmesini sağlar. Hareket yönüne göre ön tarafta bulunur; ince tüylü organeldir.
 • göz lekesi - Yeşil öglena fotosentez de yaptığından hücrede pozitif fototaksi de gözlenir; yani ışık kaynağına doğru, ışık uyarısıyla ortaya çıkan ve ışığa doğru yapılan yer değiştirme hareketi. Göz lekesi, ışık kaynağının yönünü belirlemeye uygun yapıdadır.
 • kontraktil koful - Boşaltım işlemini yapan organeldir. Suyu ve atık maddeleri hücreden dışarı atar. Sitoplazmadaki çözünmüş madde konsantrasyonu etrafındaki tatlı sudan daha yüksek olduğu için su hücre içine yayılır. Bundan dolayı suyun aktif, enerji gerektiren dışarı atımı gereklidir.
 • çekirdek - Hücrenin metabolik süreçlerini yöneten genetik bilgilerini (DNA) içerir.
 • depolanmış polisakkarit - Yeşil öglena fotosentez yapar; ışık enerjisi kullanarak karbondioksitten glikoz üretir. Glikozdan polisakkarit sentezleyip tanecikler biçiminde depolanır. Bu hücrenin yedek besinidir.
 • sitoplazma
 • hücre zarı
 • kloroplast - Yeşil öglena mixotroph bir canlıdır: karanlıkta heterotrof olarak beslenir, hücre ağzının yardımıyla organik artıkları alır; uygun ışığın olduğu durumda fotosentez yapar. Fotosentez kloroplastta gerçekleşir, ışık enerjisini kullanarak karbondioksitten glikoz üretir.
 • detritus vakuol - Sindirilemeyen malzemeleri içerir.
 • besin kofulu - Besin hücre yutağından endositozla hücre içine alınır. Bu sırada dış zar içe kıvrılır; bu sindirim alanı besin kofuludur.
 • hücre yutağı - Besin hücre ağzından buraya geldikten sonra hücre içine endositozla ulaşır.
 • mitokondri - Hücrenin ´reaktörü´: organik maddelerin ayrışmasıyla ATP üretir.

İlgili ekstralar

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Denizanası

En ilkel dokulu hayvanlar olan knidlilerin serbest yüzen üyesi.

Fotosentez

Bitkiler inorganik moleküllerden (karbondioksitten ve sudan) organik molekül olan şekeri üretir.

Klorofil

Bitkilere yeşil renk veren pigment, ışık enerjisinin emilmesinde ve bu yüzden fotosentezde vazgeçilmezdir.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerin yapısı

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi vardır: Prokaryot ve ökaryot hücre.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Added to your cart.