Yerleşme Dokuları

Yerleşme Dokuları

Yerleşme yerlerinin dokuları ve yoğunlukları bulundukları bölgenin coğrafi özelliklerine bağlıdır.

Coğrafya

Etiketler

çiftlik, köy, yerleşim, münferit yerleşme, szórt tanya, sortanya, küme yerleşme, szalagtelkes falu, doğrusal köy, ızgara planlı yerleşme, tarım, bitki yetiştiriciliği, hayvancılık, coğrafya

İlgili ekstralar

Görüntüler

İlgili ekstralar

Çiftlik (Macaristan)

Çiftçilik özel tarımsal faaliyetlerden oluşmaktadır.

Çiftlik (Macaristan, 19. yüzyıl)

Avrupa ovalarında, köylerin sınırlarında dağınık halde var olan ve çiftçiler tarafından kullanılan devamlı sakine sahip alan.

Münferit (tek) yerleşme (ormancı evi)

Ormancıların yaşam tarzı çevrenin sunduğu imkanlara göre ayarlanmıştır.

1980’lerde Macaristan’da Tipik Bir Panel Bina Dairesi

Tipik evler söz konusu dönemdeki kültürü ve yaşam tarzını yansıtır.

Avrupa’daki Mahalle

Avrupa'daki vadilerde mahalleler, birbirlerin yanına inşa edilen evlerden ve arkalarındaki uzun ve dar arsalardan oluşuyor.

Bitkilerin ve Evcil Hayvanların Ana Yurdu

Bitkilerin ve evcil hayvanların ana yurdu dünyanın değişik yerleri olabilir.

Köy

Köyler ilk kalıcı insan yerleşimleridir.

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Orta Çağ Avrupası'nda Köy Evi

Orta Çağ'da Avrupa'da topraktan ve kerpiçten yapılan basit, tek katlı köy evleri bulunurdu.

Orta Avrupa’da Çiftlik Evi (19.yüzyıl)

19. yüzyılda Orta Avrupa'daki çiftlik evleri özel dış ve iç mekana sahipti.

Arpad Dönemi’nde Yerleşme (Macaristan)

Arpad dönemi'nde köy sakinleri çukur evlerde yaşıyordu.

Biyogaz Santralı

Organik maddelerden (hayvan gübresi, bitkisel ve organik atıklar) bakteriler yardımıyla biyogaz üretilebilir. Biyogaz metan ve karbondioksidin karışımıdır;...

Hassas Tarım

Animasyonda tarımda modern teknolojilerin kullanımı tanıtılıyor.

Kütük Ev

Kütük ev, Árpád Hanedanlığı zamanında Macaristan'da tipik bir ev tipiydi.

Orta Avrupa’da Devlet Okulu (erken 20. yüzyıl)

Orta Avrupa'daki köylerde devlet okulları okuryazarlığın yayılmasında önemli rol oynamıştı.

Pazar Kasabası (Orta Çağ, Avrupa)

Pazar kasabaları geç Orta Çağda Macaristan Krallığı'nda kentlerin en yaygın türü haline geldi.

Tarım Teknikleri

Tarım teknikleri Orta ve Modern Çağ'da insan uygarlığı ile birlikte gelişti.

Vaha

Vahalar çöllerde ve yarı çölllerde suyun bulunduğu alanlarda oluşur.

Afrika'da Köy

Afrika'daki köyler doğal çevreye uyum sağlar ve yerel kabilelerin kültürünü yansıtır.

Macaristan’ın İdari Haritası

Görüntü Macaristan'ın en önemli bölgeleri ve şehirleri gösterir.

Added to your cart.