Volkanizma

Volkanizma

Volkanizma sırasında magma yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar.

Coğrafya

Etiketler

yanardağ, magmatik aktivite, yanardağ patlaması, yanardağlar, volkanizma, magma, post-volkanik süreç, magma odası, levha tektoniği, deprem, lav, dağ oluşumu, Vezüv, doğa, coğrafya, tektonik plaka, yerkabuğu, afet

İlgili ekstralar

Görüntüler

Yanardağlar ve levha hareketleri

 • Afrika Levhası
 • Avrasya Levhası
 • Arap Levhası
 • Hindistan Levhası
 • Kuzey Amerika Levhası
 • Güney Amerika Levhası
 • Pasifik Levhası
 • Karayip Levhası
 • Kokos Levhası
 • Nazca Levhası
 • Antarktika Levhası
 • Avustralya Levhası
 • Filipin Levhası

En büyük volkanik patlamalar

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • St. Helens Dağı
 • Santa Maria Dağı
 • Cotopaxi
 • Pelée Dağı
 • La Soufriere
 • Vezüv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolombo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Patlamalı püskürmeli volkanlar

 • kül bulutu - Patlamalı püskürme sonucu oluşan bulut.
 • krater - Lavların yüzeye çıktığı huni biçimindeki çukur.
 • volkanik akıntı - Diğer adı piroklastik akıntı. Patlamalı püskürme sırasında volkanik yamaçtan aşağıya doğru akan sıcak kül ve cüruf.

Lav akıntılı volkanlar

 • krater - Lavların yüzeye çıktığı huni biçimindeki çukur.
 • lav akıntısı - Yüzeye çıkan magma.

Bileşik (kompozit) volkanlar

 • baca - Magmanın, çeşitli gazların ve buharın yüzeye çıktığı kanal.
 • krater - Lavların yüzeye çıktığı huni biçimindeki çukur.
 • lav akıntısı - Yüzeye çıkan magma.

Post volkanik olaylar

 • fümerol - Buhar ve çeşitli kimyasal maddeler içeren gazların dışarı çıktığı küçük açıklık.
 • gayzer - Düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtan kaynarca.
 • solfatara - Kükürtlü gazlar yayan açıklık.
 • mofet - Karbondioksit sızdıran yarık.
 • çamur volkan - Yükselen gazların sıvı çamuru kabarcıklandırdığı killi alanlar.

Animasyon

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • St. Helens Dağı
 • Santa Maria Dağı
 • Cotopaxi
 • Pelée Dağı
 • La Soufriere
 • Vezüv
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolombo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Afrika Levhası
 • Avrasya Levhası
 • Arap Levhası
 • Hindistan Levhası
 • Kuzey Amerika Levhası
 • Güney Amerika Levhası
 • Pasifik Levhası
 • Karayip Levhası
 • Kokos Levhası
 • Nazca Levhası
 • Antarktika Levhası
 • Avustralya Levhası
 • Filipin Levhası

Anlatma

Volkanizma sırasında magma, yerkabuğunun zayıf kısımlarından yeryüzüne çıkar. Yanardağlar yeryüzünde gelişigüzel bir şekilde dağılmamış, genellikle levha sınırları boyunca dizilmişlerdir. Volkanizma dağ oluşumunda da önemli bir role sahiptir. Yerkabuğunun altındaki, aşırı sıcak ve basınçtan dolayı erimiş durumda bulunan kayalara magma denir. Yeryüzeyine çıkan magma, lav olarak adlandırılır ve çıktığı noktada yanardağ oluşur. Yanardağlar püskürtünün türüne göre patlamalı püskürmeli, lav akıntılı ve bileşik volkan olarak sınıflandırılır.

Patlamalı püskürmeli volkanlar, kraterden aşırı miktarda buhar ve gaz çıkarır. Püskürme sütunu ve piroklastik akıntı görünür. Rüzgar, kül bulutunu geniş bir alana yayabilir. Piroklastik akıntı, volkanik yamaçtan çok hızlı akar. Bu tür patlamalar, doğadaki en ölümcül olaylardan biridir. Krakatau, Pelée Dağı ve St. Helens Dağı patlamaları bu türün en tanınmış örnekleridir.

İkinci tip volkanlardan yalnızca lav akar. Büyük patlamalar ve piroklastik akıntı görünmez. Yanardağ konisi, katılaşan lavdan oluşur. Hawaii Adaları’ndaki Mauna Kea ve Mauna Loa dağları bu türe örnektir.

Bazı volkanik patlamalar sırasında hem püskürme hem de lav akıntısı gerçekleşir. Stratovolkan olarak adlandırılan bu tür yanardağ konileri tüf, kül ve lav tabakalarından oluşur. Yanardağların çoğu bu türdendir. Örneğin Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, Fuji Dağı, Stromboli ve Etna.

Volkanik patlamalardan sonra post-volkanik olaylar görünür. Bunların çoğu buhar ve gaz sızdırma şeklindedir.

Patlamadan sonraki buhar ve gaz yayılımının genel adı fümeroldur. Bu sırada su buharı ve çeşitli kimyasal maddeler içeren gazlar dışarı çıkar.

Solfatara, sülfürlü gazlar salan bir fümeroldur.

Mofet türü fümerolda genellikle karbondioksit gazı sızar. Mofet kuru ya da ıslak olabilir; kuru mofet sırasında yüzeye yalnızca gaz, ıslakta ise karbonatlı su çıkar.

Gayzer, düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtan kaynarcadır. Kaya çatlaklarından yer altındaki boşluğa sızan ve orada toplanan su, ısınıp sıcak buhara dönüşür ve fışkırır.

Çamur volkanlar, killi alanlarda oluşur. Gazlar sıvı çamuru sürekli olarak kabarcıklandırır.

Yıkıcı volkanik patlamalar sırasında çok büyük miktarda kül ve tüf gökyüzüne fırlatılır.
Krakatau Yanardağı 1883'teki patlama sırasında 18 km³, Tambora Yanardağı 1815'teki patlamada ise 80 km³, belki de dünya tarihindeki en çok maddeyi püskürttü.
Bu denli güçlü patlamaların, Dünya'nın atmosferi, iklimi ve yaban hayatı üzerinde de küresel etkileri olmuştur.

İlgili ekstralar

Sıcak Noktalar

Sıcak noktalarda magma sıklıkla yukarı doğru yükselir ve volkanik aktivite görünür.

Gayzer

Gayzer, düzenli aralıklarla sıcak su ve buhar fışkırtıyor.

Deniz Derinlik Haritası

Deniz derinliğinde levhaların sınırları iyice görünür.

Deprem

Deprem, Dünya'da meydana gelen en yıkıcı doğa olaylarından biridir.

Dünya Topografyası

Animasyonda Dünya'nın en yüksek dağları, en büyük ovaları, gölleri ve çölleri ile en uzun nehirleri gösteriliyor.

Hidrotermal Baca

Okyanus ortası sırtlarda deniz tabanındaki çatlaklardan jeotermal enerji tarafından ısıtılmış su yukarıya çıkar.

Hortum

Kısa ömürlü ama son derece güçlü hortumlar çok büyük hasara neden olabilirler.

Kırılma (Temel Düzey)

Dikey kuvvetlerin etkisiyle bloklar oluşur ve dikey yönde birbirlerinden uzaklaşırlar.

Kıtaların Yer Değiştirmesi

Kıtalar, Yerküre'nin oluşumundan beri hareket etmiştir ve bu süreç günümüzde de sürmektedir.

Kıvrılma (Orta Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Kıvrılma (Temel Düzey)

Yanal basınçların etkisiyle kayaç katmanları kıvrılır ve böylece kıvrım dağları oluşur.

Macaristan topoğrafik haritası

Görüntü, Macaristan'ın coğrafi bölgeleri göstermektedir.

Tektonik Levhalar

Tektonik levhalar birbirlerine göre hareket ederler.

Tsunami

Tsunami, yıkıcı güce sahip dev dalgaların oluşturduğu doğal afettir.

Dünya

Dünyamız oksijen içeren atmosfere ve sağlam kabuğa sahip kayaç gezegen.

Fiziki Coğrafya Kavramlar

Görüntüde yeryüzü şekilleri, yüzey suları ve ilgili işaretler gösteriliyor.

Karbon Döngüsü

Karbon fotosentez sırasında organik maddelere bağlanır, solunum sırasında ise atmosfere salınır.

Sera Etkisi

Sera etkisi, insani aktiviteler nedeniyle artıyor ve küresel ısınmaya neden oluyor.

Added to your cart.