Vites Kutusu Nasıl Çalışır?

Vites Kutusu Nasıl Çalışır?

Vites kutusunda devrin azaltılmasıyla ya da arttırılmasıyla motorun torkunun büyüklüğü değiştirilir.

Teknoloji

Etiketler

vites kolu, araba, vites kutusu, debriyaj, hız, devir sayısı, dişli çark, synchroniser halkası, eksen, geri vites, otomobil üretimi, otomobil, içten yanmalı motor, fizik, teknoloji, taşımacılık

İlgili ekstralar

Görüntüler

Vites kutusunun konumu

 • vites kutusu - Motor ve kardan mili arasındaki iletimi sağlar. Krank milinin bir turu sırasında tekerleklerin kaç kez döneceğini ayarlar. Araba düşük viteste daha güçlü, ama aynı zamanda daha yavaş; yüksek viteste ise daha hızlı, yakıt tüketimi daha az, ama hızlanması daha zayıftır.
 • motor
 • araba

Araba belirli bir güce sahip motor tarafından tahrik edilir. Güçten kaynaklanan tork arabanın harekete geçirilmesi için her zaman yeterli değildir, bu yüzden tork artışı yapılmalıdır. Tekerleklerin dönme hızı yani devri ne kadar küçük olursa tork o denli büyük olur.
Vites kutusunda devrin azaltılmasıyla ya da arttırılmasıyla motorun torkunun büyüklüğü değiştirilir. Devir vites dişlileri yardımıyla değiştirilebilir: Küçük bir vites dişlisi büyük birini tahrik ederse tahrik edilen tekerleğin devri küçük ve böylece tork büyük olacaktır.

Vites kutusunun yapısı

 • vites kolu - Sürücü bunu kullanarak vites değiştirebilir.
 • debriyaj pedalı - Buna basıldığında debriyaj ve vites kutusu arasındaki bağlantı kesilir.
 • debriyaj - Motor ve vites kutusu arasında bulunur. Motor gücü bunun yardımıyla vites kutusuna aktarılır. Vites değiştirme sırasında motor ve vites kutusu arasındaki bağlantıyı keser.
 • debriyaj hidrolik deposu - Motor gücü sıvının kinetik enerjisi tarafından aktarılır.
 • giriş mili - Vites kutusuna giren mil.
 • çıkış mili - Vites kutusundan çıkan mil.
 • transmisyon mili - Vites değiştirmek için gereken mil.
 • vites dişlileri - Bunlar yardımıyla iletim oranı seçilir.
 • kayıcı mil - Vites değiştirme tertibatını çalıştırır.

Motorun tekerlekleri harekete geçirmesi için aralarında bir bağlantının olması gerekir, bağlantı gerekirse debriyajla kesilebilir. Gereken devir için vites kolu ile istenen oranda dişliler araya sokulur.

Debriyajın çalışması

 • debriyaj - Motor ve vites kutusu arasında bulunur. Motor gücü bunun yardımıyla vites kutusuna aktarılır. Vites değiştirme sırasında motor ve vites kutusu arasındaki bağlantıyı keser.
 • debriyaj pedalı - Buna basıldığında debriyaj ve vites kutusu arasındaki bağlantı kesilir.

Debriyaj pedalı bırakıldığında motor giriş milini ve böylece tekerlekleri de tahrik eder. Debriyaj pedalına basıldığında motorun dönmesi ne giriş milini ne tekerlekleri harekete geçirir, böylece vites kutusundaki iletim değiştirilebilir.

Senkromeç bileziği

 • vites değiştirme tertibatı - Mil üzerinde kaydırılması, vites değiştirme sırasında vites dişlilerinin birbirine geçmesine yardım eder.
 • senkromeç bileziği - Vites dişlilerinin birbirine geçmesini kolaylaştırır: İki farklı dönme hızına sahip cihazı dengeye getirir.
 • giriş mili - Vites kutusuna giren mil.

Gıcırdamayı ve vites sertleşmesini önlemek için vites dişlilerinin senkronize edilmesi gerekir. Bu demek oluyor ki birbirleriyle kavraşmış durumda olan dişliler senkromeç bileziği tarafından aynı hıza getirilir. Yüzeyindeki konik şekillerin sürtünmesiyle iki farklı hızla dönen dişlinin hızları eşitlenir ve bundan sonra dişliler sessiz bir şekilde birbirine geçer.

Vites kutusunun çalışması

 • vites kolu - Sürücü bu cihazla vites değiştirebilir.
 • giriş mili - Vites kutusuna giren mil.
 • çıkış mili - Vites kutusundan çıkan mil.
 • grup mili - Vites değiştirmek için gereken mil.
 • vites dişlileri - Bunlar yardımıyla iletim oranı seçilir.
 • vites çatalı - Kayıcı mile yerleştirilir, vites değiştirme bunun yardımıyla yapılır.
 • kayıcı dişli - Mil üzerinde kaydırılması, vites değiştirme sırasında vites dişlilerinin birbirine geçmesine yardım eder.
 • kayıcı mil - Vites değiştirme tertibatını çalıştırır.
 • 1. vites konumu
 • 2. vites konumu
 • 3. vites konumu
 • 4. vites konumu

Senkronize vites kutusunda bütün dişliler sürekli birbirleriyle kavraşma halindedir. Grup mili üzerindeki dişliler sabit bir konumdayken, çıkış mili üzerindeki dişliler kendi rulmanları üzerinde dönerler. Vites değiştirme sırasında uygun dişli çıkış miline bağlanır, böylece güç iletimi bunun üzerinden gerçekleşir.

Aracı harekete geçirmek için sürücü birinci vitese geçmelidir. Bu anda vites kutusuna bağlı kayıcı mil ve ona sabitlenen kayıcı dişli birlikte çıkış milindeki birinci dişliye bağlanır.

İtici güç giriş milinden grup milinin en küçük dişlisine sonra çıkış milinin en büyük dişlisine aktarılır. Aracı harekete geçirmekte büyük tork gereklidir, bu yüzden iletimin büyük olması için en küçük dişli en büyük dişliyi tahrik eder.

Araç belirli bir hıza ulaştığında hareketi için öncekinden daha az tork da yeterlidir. Sonraki vites konumlarında iletim küçülür, yani tahrik eden dişli ile tahrik edilen dişlinin büyüklüğü birbirine yaklaşır. İkinci viteste kayıcı dişli, çıkış miline ikinci dişliyi bağlar, güç iletimi bunun üzerinden gerçekleşir.

Üçüncü viteste kayıcı dişli, çıkış miline üçüncü dişliyi bağlar. İtici güç grup milinin üçüncü ve çıkış milinin de üçüncü dişlisinden aktarılır. Hız artarken tork azalır.

Dördüncü viteste torkun daha da azalmasıyla hız artar. Bu konumda itici güç doğrudan giriş milinden çıkış miline iletilir. Dişliler iletime katılmamaktadır, bütün dişliler serbestçe döner.
Krank milinin ve çıkış milinin dönüş sayısı aynıdır. Bu konum doğrudan tahrik olarak da adlandırılır.

Geri vites

 • vites kolu - Sürücü bu cihazla vites değiştirebilir.
 • giriş mili - Vites kutusuna giren mil.
 • çıkış mili - Vites kutusundan çıkan mil.
 • grup mili - Vites değiştirmek için gereken mil.
 • vites dişlileri - Bunlar yardımıyla iletim oranı seçilir.

Geri viteste grup mili ve çıkış mili arasına ek bir dişli girer. Bu çıkış milinin dönme yönünü değiştirir, aracın arkaya doğru gitmesini sağlar.

Araba düşük viteste daha güçlü, ama aynı zamanda daha yavaş; yüksek viteste ise daha hızlı, yakıt tüketimi daha az, ama hızlanması daha zayıftır.

Animasyon

 • vites kutusu - Motor ve kardan mili arasındaki iletimi sağlar. Krank milinin bir turu sırasında tekerleklerin kaç kez döneceğini ayarlar. Araba düşük viteste daha güçlü, ama aynı zamanda daha yavaş; yüksek viteste ise daha hızlı, yakıt tüketimi daha az, ama hızlanması daha zayıftır.
 • vites kolu - Sürücü bunu kullanarak vites değiştirebilir.
 • debriyaj - Motor ve vites kutusu arasında bulunur. Motor gücü bunun yardımıyla vites kutusuna aktarılır. Vites değiştirme sırasında motor ve vites kutusu arasındaki bağlantıyı keser.
 • vites dişlileri - Bunlar yardımıyla iletim oranı seçilir.
 • debriyaj - Motor ve vites kutusu arasında bulunur. Motor gücü bunun yardımıyla vites kutusuna aktarılır. Vites değiştirme sırasında motor ve vites kutusu arasındaki bağlantıyı keser.
 • debriyaj pedalı - Buna basıldığında debriyaj ve vites kutusu arasındaki bağlantı kesilir.
 • vites değiştirme tertibatı - Mil üzerinde kaydırılması, vites değiştirme sırasında vites dişlilerinin birbirine geçmesine yardım eder.
 • senkromeç bileziği - Vites dişlilerinin birbirine geçmesini kolaylaştırır: İki farklı dönme hızına sahip cihazı dengeye getirir.
 • giriş mili - Vites kutusuna giren mil.
 • vites kolu - Sürücü bu cihazla vites değiştirebilir.
 • çıkış mili - Vites kutusundan çıkan mil.
 • grup mili - Vites değiştirmek için gereken mil.
 • vites dişlileri - Bunlar yardımıyla iletim oranı seçilir.
 • kayıcı dişli - Mil üzerinde kaydırılması, vites değiştirme sırasında vites dişlilerinin birbirine geçmesine yardım eder.

Anlatma

Araba belirli bir güce sahip motor tarafından tahrik edilir. Güçten kaynaklanan tork arabanın harekete geçirilmesi için her zaman yeterli değildir, bu yüzden tork artışı yapılmalıdır. Tekerleklerin dönme hızı yani devri ne kadar küçük olursa tork o denli büyük olur.

Vites kutusunda devrin azaltılmasıyla ya da arttırılmasıyla motorun torkunun büyüklüğü değiştirilir. Devir vites dişlileri yardımıyla değiştirilebilir: Küçük bir vites dişlisi büyük birini tahrik ederse tahrik edilen tekerleğin devri küçük ve böylece tork büyük olur.

Motorun tekerleklerini harekete geçirmesi için aralarında bir bağlantının olması gerekir, bağlantı gerekirse debriyajla kesilebilir. Gereken devir için vites kolu ile istenen oranda dişliler araya sokulur.

Debriyaj pedalı bırakıldığında motor, giriş milini ve böylece tekerlekleri de tahrik eder. Debriyaj pedalına basıldığında motorun dönmesi ne giriş milini ne tekerlekleri harekete geçirir, böylece vites kutusundaki iletim değiştirilebilir.

Gıcırdama ve vites sertleşmesini önlemek için vites dişlilerinin senkronize edilmesi gerekir. Bu demek oluyor ki birbirleriyle kavraşmış durumda olan dişliler senkromeç bileziği tarafından aynı hıza getirilir. Yüzeyindeki konik şekillerin sürtünmesiyle iki farklı hızla dönen dişlinin hızları eşitlenir ve bundan sonra dişliler sessiz bir şekilde birbirine geçer.

Senkronize vites kutusunda bütün dişliler sürekli birbirleriyle kavraşma halindedir. Grup mili üzerindeki dişliler sabit bir konumdayken, çıkış mili üzerindeki dişliler kendi rulmanları üzerinde dönerler. Vites değiştirirken uygun dişli çıkış miline bağlanır, böylece güç iletimi bunun üzerinden gerçekleşir.

Aracı harekete geçirmek için sürücü birinci vitese geçmelidir. Bu anda vites kutusuna bağlı kayıcı mil ve ona sabitlenen kayıcı dişli birlikte çıkış milindeki birinci dişliye bağlanır.

İtici güç giriş milinden grup milinin en küçük dişlisine sonra çıkış milinin en büyük dişlisine aktarılır. Aracı harekete geçirmekte büyük tork gereklidir, bu yüzden iletimin büyük olması için en küçük dişli en büyük dişliyi tahrik eder.

Araç belirli bir hıza ulaştığında hareket için öncekinden daha az tork da yeterlidir. Sonraki vites konumlarında iletim giderek küçülür, yani tahrik eden dişli ile tahrik edilen dişlinin büyüklüğü birbirine yaklaşır. İkinci viteste kayıcı dişli, çıkış miline ikinci dişliyi bağlar, itici güç bunun üzerinden aktarılır.

Üçüncü viteste kayıcı dişli, çıkış miline üçüncü dişliyi bağlar. İtici güç grup milinin üçüncü ve çıkış milinin de üçüncü dişlisinden aktarılır. Hız artarken tork azalır.

Dördüncü viteste torkun daha da azalmasıyla hız artar. Bu konumda itici güç doğrudan giriş milinden çıkış miline iletilir. Dişliler iletime katılmamaktadır, bütün dişliler serbestçe döner.
Krank milinin ve çıkış milinin dönüş sayısı aynıdır. Bu konum doğrudan tahrik olarak da adlandırılır.

Geri viteste grup mili ve çıkış mili arasına ek bir dişli girer. Bu çıkış milinin dönme yönünü değiştirir, aracın arkaya doğru gitmesini sağlar.

Araba düşük viteste daha güçlü, ama aynı zamanda daha yavaş; yüksek viteste ise daha hızlı, yakıt tüketimi daha az, ama hızlanması daha zayıftır.

İlgili ekstralar

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Alman mühendis olan Karl Benz içten yanmalı bir motor ile tahrik edilen ilk aracı yarattı.

Bisiklet Fiziği

Bisikletin nasıl çalıştığını inceleyerek birçok fizik kanununu anlayabiliriz.

Dişli Çark Tipleri

Dişli çark, dönme hareketi sırasında diğer bir makine parçasına tork aktarır.

Diferansiyel Nasıl Çalışır?

Diferansiyel itici gücü aracın tahrikli tekerlekleri arasında paylaşarak tekerleklerin virajda farklı hızda dönmesini sağlar.

Dizel Motor

Alman mühendis Rudolf Diesel, 1893 yılında içten yanmalı motorun patentini aldı.

Dört Zamanlı Motor

Animasyon, otomobillerde en çok kullanılan motor tipinin çalışması gösteriliyor.

Ford Model T

Amerikan otomobil fabrikasının çok sevilen modeli dünyada ilk olarak montaj hattında üretildi.

İki Zamanlı Motor

İki zamanlı motor, çalışması iki aşamadan oluşan içten yanmalı bir motor tipidir.

Otomobilin Gelişimi

Animasyonda otomobilin gelişimi başlangıçtan bugüne kadar özetlenmektedir.

Otomobilin Yapısı

Animasyonda otomobilin dış ve iç yapısı tanıtılmaktadır.

Wankel Motoru

Döner pistonlu, yüksek verimli motor.

Added to your cart.