Virüsler

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

Biyoloji

Etiketler

virüs, bulaşma, damla enfeksiyonu, hastalık, tütün mozaik, bakteriyofaj, HIV, grip, AIDS, faj, protein kılıf, kalıtsal madde, DNA virüsleri, RNA virüsleri, DNA, RNA, dış lipit zar, konakçı hücre, helezoni, icosahedral, Binal, viroloji, biyoloji

İlgili ekstralar

Görüntüler

HIV

 • dış lipit zar - Konak hücreden alınır. Virüs konak hücreden çıktığında hücre zarının bir parçasıyla zarflanır.
 • yüzey proteini - Yüzey proteinleri konak hücreyi tanımayı ve virüsün bağlanmasını sağlar.
 • dış protein kılıf - Virüsün kalıtsal maddesi iki protein kılıfın proteinlerini kodlar.
 • iç protein kılıf (kapsit)
 • kalıtsal madde - HIV virüsü bir tür retrovirüstür. Retrovirüslerin kalıtsal maddesi olan RNA'dan konak hücresinde bir DNA kopyası yapılır. Bu DNA kopyası, virüsün proteinlerini kodlar.

Tütün mozaik

 • protein kılıf
 • kalıtsal madde - RNA. Virüslerin kalıtsal maddesi DNA veya RNA'dır.

Bakteriyofaj

 • baş - Protein kılıfının bir kısmı. Uzamış ikosahedron şeklindedir, yani 20 yüzeyi vardır.
 • kuyruk - Boru şeklindedir. Kalıtsal madde, konak hücreye kuyruktan geçerek ulaşır.
 • kuyruk lifleri - Virüsün konak hücreye bağlanmasını sağlar.
 • kalıtsal madde - En çok bilinen bakteriyofajlar olan T4 ve ΦX174'ün kalıtsal maddesi DNA'dır, ama diğer fajlarda RNA da olabilir.

Grip

 • dış lipit zar - Konak hücreden alınır. Virüs konak hücreden çıktığında hücre zarının bir parçasıyla zarflanır.
 • yüzey proteini - Konak hücreyi tanımayı ve virüsün konak hücreye bağlanmasını yüzey proteinleri sağlar.
 • protein kılıf - Virüsün kalıtsal maddesi protein kılıfın proteinlerini kodlar.
 • kalıtsal madde - Grip virüsünde RNA, ama diğer virüslerde DNA da olabilir.

Animasyon

Anlatma

Virüsler, bulaşma sırasında DNA ya da RNA olan kalıtsal maddelerini konak hücre içine ulaştırır ve hücrenin metabolizmasını konak hücrenin kendi maddelerinden yeni virüsler üretmesi için yeniden programlar. Virüsler yalnız konak hücrede çoğalabilir, kendi metabolizmaları olmadığı için canlı sayılmazlar.

Bakteriyofajlar bakterilere bulaşabilir. Virüs, bakteriye bağlandıktan sonra kalıtsal maddesini bakteri içine ulaştırır, bakteri ise virüsler üretmeye başlar. Daha sonra virüsler ölü hücreden ayrılıp başka hücrelere bulaşır.

Grip virüsünün lipit zarla çevrili protein kılıfında RNA bulunur. Lipit zar, konak hücrenin hücre zarından oluşur. Grip damlacık yoluyla bulaşır: solunum yollarına girip RNA'sını hücrelere ulaştırır. Konak hücrenin ürettiği virüsler, konak hücreden çıkıp diğer hücrelere bulaşır. Yarattığı hastalık genellikle zararsızdır, ama ölüme de yol açabilir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan H1N1 grip türünün yol açtığı İspanyol Gribi salgınında dünya çapında milyonlarca kişi öldü. Grip aşısı, grip virüsüne karşı etkili koruma sağlar, ama virüs hızlı evrim geçirdiğinden her yıl tekrarlanmalıdır.

İlgili ekstralar

Bakteriler (Yuvarlak, Çubuk, Spiral Şekilliler)

Bakteriler şekillerine göre de sınıflandırılabilir.

Büyük Veba Salgını (Avrupa, 1347–1353)

Bir bakteriden kaynaklanan veba hastalığı insanlık tarihinin en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biridir.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir canlının kromozomunda bir DNA segmentinin çıkarılması, eklenmesi ve değiştirilmesi ile sonuçlanan yöntemdir. Görüntüde en iyi bilinen...

Proteinlerin İkincil Yapısı

Amino asitlerden oluşan polipeptit zincirlerler alfa sarmal ya da beta yaprak formunda görünür.

Proteinlerin Yapısı

Polipeptit zincir(ler)inin yapısı ve düzenlemesi proteinlerin uzaysal yapısını etkiler.

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Tatlı Su Amipi

Tatlı sularda yaygın olarak yaşayan heterotrof tek hücrelidir. Şeklini sürekli değiştirir.

Terliksi Hayvan

Sillilerin en bilinen örneği olarak tatlı sularda yaşayan tek hücreli ökaryot.

Yeşil Öglena (Euglena Viridis)

Kamçılılar sınıfından hem ototrof hem heterotrof olarak beslenen, tatlı sularda yaşayan tek hücrelidir.

Hayvan ve Bitki Hücresi, Hücre Organelleri

Ökaryotik hücrelerde birçok hücre organelleri (organcıkları) bulunur.

Added to your cart.