Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Ur Kenti (MÖ 3. binyıl)

Fırat'ın kıyısına kurulan antik şehir, Sümerlerin önemli merkeziydi.

Tarih

Etiketler

Sümerler, Ur, Fırat Nehri, Mezopotamya, şehir devleti, İbrahim, Loftus, mimari, bina, yapı, ikamet yeri, konut, taşımacılık, mabet, kilise, din, tapınak kulesi, Ziggurat, MÖ 3. binyıl, şehir surları, Antik Çağ, tarih

İlgili ekstralar

Sorular

 • Kitab-ı Mukaddes'e göre Ur kentinde kim doğdu?
 • Antik Ur kenti hangi nehrin kıyısındaydı?
 • Efsaneye göre Gılgamış hangi şehirde yaşadı?
 • Hangi halk antik Mezopotamya'da yaşaMAdı?
 • Antik Mezopotamya'nın en önemli iki nehri hangisiydi?
 • Antik Ur kentinin kalıntıları günümüzdeki hangi ülkede bulunuyor?
 • Hangi şehir antik Mezopotamya'da DEĞİLdi?
 • Ur kentinin tapınak bölgesi hangi tanrının onuruna inşa edildi?
 • Antik Mezopotamya'da hangi yazı türü yaygındı?
 • Mezopotamya sözcüğünün anlamı nedir?
 • Ziggurat sözcüğünün anlamı nedir?
 • "Antik Mezopotamya'da pişmiş tuğla kullanıldı."\nifadesi doğru mu?
 • "Kule tapınaklar yalnızca dini amaçlar için kullanıldı."\nifadesi doğru mu?
 • Mezopotamya'daki şehirlerin tapınak bölgelerinin merkezinde ne vardı?
 • Sümerler ne tür tarım tekniği kullandı?
 • Belli bir toprak üzerinde yaşayan halkın yaşamını yönlendiren düzen hangi sözcüğün açıklamasıdır?
 • "Geniş, çeşitli halkları ve ülkeleri egemenliği altında toplayan\ndevlet biçimi."\nhangi sözcüğün açıklamasıdır?
 • Kimler tapınaklarda çalışMAdı?
 • Kanal sisteminin oluşturulmasını ve çalıştırılmasını antik Mezopotamya'da kim yönetti?
 • "Çivi yazısının işaretleri başlangıçta tüm sözcüğü, sonradan heceleri gösteriyordu."\nifadesi doğru mu?
 • Çivi yazısı nereye yazıldı?
 • Hangi buluş Mezopotamya'yla ilgili DEĞİLdir?
 • Mezopotamya'da hangi sayı sistemi kullanıldı?
 • Antik Babil'in en ünlü kralı kimdi?
 • Hammurabi ne zaman hükümdardı?
 • En eski şehir devletlerini kimler kurdu?
 • Zigguratın ne tür bilimsel rolü vardı?
 • "Antik Mezopotamya'da duvarların süslenmesinde renkli mozaikler de kullanıldı."\nifadesi doğru mu?
 • 282 maddeden oluşan Hammurabi Kanunları neyin üstüne yazıldı?
 • Antik Dönem'in Yedi Harikası'ndan hangisi Kraliçe Semiramis'in adıyla ilişkilendirilir?
 • Antik Ur kentinde hangisi YOKtu?

Görüntüler

Ur kenti

İnşaat

Yürüme

Tapınak bölgesi

Evler

Animasyon

Anlatma

Ur kenti, antik Mezopotamya'da önemli bir Sümer merkeziydi. Kent, Pers Körfezi'nde günümüzdeki Irak'ta, Fırat Nehri'nin kenarına kuruldu.

Diğer Sümer kentler gibi MÖ 4000'de bile büyük bir güce sahipti. Nehre ve denize yakın olduğundan ticari bakımdan da önemliydi. Ur'un güvenli limanı ve kenti boydan boya geçen kanalı da ulaşımı ve ticareti destekliyordu. Liman, şehrin ekonomik büyümesinde ve ticaret merkezi olmasında önemli rol oynadı.

Kitab-ı Mukaddes'te İbrahim'in doğduğu yer olarak geçen Ur kentinin yapısı, ilk büyük antik şehirlerin özelliklerini yansıtır. Kalın duvarlarla çevrili şehirde tapınak bölgesi ve yerleşim alanları birbirlerinden belirgin olarak ayrıydı.

İnşaatların canlanmasıyla duvarla çevrilen tapınak bölgesi de görkemli hale geldi. Sümer Ay Tanrısı ve eşinin onuruna inşa edilen tapınaklar ile imparatorların, başrahiplerin ve başrahibelerin sarayları bu bölgede bulunuyordu. Binaların arasından boyutu ve önemi bakımından da önde olan ilk zigguratlardan üç katlı kule tapınak yükseliyordu. Kutsal bölgenin merkezi konumu ve kapalı oluşunun yanı sıra kule tapınakların yapısı da Mezopotamya halkındaki toplumsal hiyerarşiyi gösterir.

Evler ilk antik şehirlerdeki gibi düzensiz ve birbirlerine çok yakındı. Genellikle bir ya da iki katlı olan binalar kerpiç ve tuğladan yapıldı. İklim nedeniyle binaların çatısı düzdü ve depo alanı olarak da kullanıldı.

Şehir MÖ 4. yüzyılda terk edildi. Ur şehrinde ilk kazı, oldukça geç bir çağda, 20. yüzyılda başladı. Şehri keşfeden ve şehirde kazı yapan ilk arkeolog İngiliz William Kennett Loftus'tur.

İlgili ekstralar

Ziggurat (Ur, MÖ 3. binyıl)

Zigguratlar, eski Mezopotamya'da şehirlerin merkezinde inşa edilen özel kule tapınaklardır.

Babil Şehri (MÖ 6. yüzyıl)

Babil antik şehri, Mezopotamya'da Fırat Nehri'nin kıyılarında oluşturuldu.

Mezopotamya'nın Buluşları (MÖ 3. binyıl)

Eski Mezopotamya'nın basit ama aynı zamanda mükemmel olan buluşları günümüzde bile kullanılmaktadır.

Efsanevi İlk Çağ İmparatorlukları

Tarih boyunca sayısız efsanevi imparatorluk doğdu ve çöktü.

Hammurabi Kanunları

282 kanun içeren stel, Hammurabi'nin saltanatının simgesidir.

Taş Çağı'ndan Demir Çağı'na

Görüntü, baltanın gelişimini arkeolojik dönemler boyunca göstermektedir.

Teotihuacan (4. yüzyıl)

Kalıntıları bile görkemli şehir, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük ve en nüfuslu yerleşim yeriydi.

Yeni Taş Çağı'nda Yerleşim Yeri

Neolitik Devrim olarak adlandırılan gelişimin etkisinden dolayı ilk kalıcı yerleşim yerleri kuruldu.

Antik Mısır Evi

Antik Mısır'daki bir evin odaları düzenli olarak inşa edilirdi.

İndus Vadisi’nde Tahıl Ambarı (Harappa)

Eski Hintliler doğal havalandırma ile donatılmış çok büyük ambarlar inşa etmişlerdir.

Antik Yunan Evleri

Yunan evleri genellikle dikdörtgen biçimli, geometrik düzene sahip iki katlı binalardı.

Özgün Evler

Her dönemin ve kültürün kendine özgü evleri vardır.

Stonehenge (Büyük Britanya, Tunç Çağı)

İngiltere'deki dünyaca ünlü, Tunç Çağı'ndaki taş yapı, günümüzde bile çok sayıda sır saklıyor.

Tenochtitlan (15. yüzyıl)

Gelişmiş Aztek İmparatorluğu'nun ünlü başkenti, İspanyol fetihçilerini bile hayrete düşürdü.

Added to your cart.